Przejdź do treści
Blog
Blog

OECD zverejnilo odporúčania pre verejné politiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Súčasná kríza sťažuje študentom OVP absolvovanie praktického výcviku a je nepravdepodobné, že by sa situácia v blízkej budúcnosti zlepšila. Rovnako ako v minulých recesiách, zamestnávatelia poskytujú menej pracovných príležitostí na učenie sa, hlavne kvôli potrebe znižovať náklady. Za súčasnej situácie s prísnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pretrvávajúcej neistoty je pravdepodobnosť, že tieto príležitosti poskytnú, ešte menšia.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila svoje odporúčania pre verejné politiky Teaching and learning in VET: Providing effective practical training in school-based settingsOdprúčania pre verejné politiky sú zamerané na hlavné odporúčania riešenia súčasnej krízy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

 Súčasná kríza sťažuje študentom OVP absolvovanie praktického výcviku a je nepravdepodobné, že by sa situácia v blízkej budúcnosti zlepšila. Rovnako ako v minulých recesiách, zamestnávatelia poskytujú menej pracovných príležitostí na učenie sa, hlavne kvôli potrebe znižovať náklady. Za súčasnej situácie s prísnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pretrvávajúcej neistoty je pravdepodobnosť, že tieto príležitosti poskytnú, ešte menšia.

Nedostatok pracovných príležitostí na vyučovanie bude znamenať, že niektorí súčasní študenti OVP nezískajú praktické vzdelanie potrebné na absolvovanie štúdia. Potenciálnych študentov by zároveň mohlo odradiť, aby si vybrali programy odborného vzdelávania a prípravy z dôvodu týchto nedostatkov. Nižšia miera vstupu do OVP  a absolvovania do odborného vzdelávania a prípravy by mohla prispieť k nedostatku zručností, ktorý by mohol spomaliť zotavenie. Mládež, ktorej by sa darilo v pracovnom vzdelávaní, navyše riskuje, že bude odpojená od vzdelávacieho systému a trhu práce.

Finančné stimuly na povzbudenie firiem, aby poskytovali pracovné príležitosti na učenie, by mohli pomôcť, ale sú pravdepodobne nedostatočné. Firmy tiež čelia nefinančným prekážkam, ako sú nedostatok zručností a skúseností s efektívnym školením študentov alebo kapacita na zvládnutie súvisiacich administratívnych požiadaviek.

Krajiny môžu podporiť kontinuitu poskytovania OVP tým, že do učebne OVP vnesú viac praktickej zložky OVP, napr. prostredníctvom workshopov a praktických laboratórnych činností. Medzi kľúčové zložky poskytovania efektívneho školského praktického učenia patria:

  • Poskytovanie usmernení a učebných zdrojov školám odborného vzdelávania a prípravy na podporu prispôsobenia ich učebných osnov vrátane toho, ako rozvíjať mäkké zručnosti popri pracovných zručnostiach.
  • Podpora zapojenia sociálnych partnerov a odborníkov v priemysle do prepracovania a implementácie upravených školských programov OVP a podpora vytvárania sietí škôl v priemysle a OVP na zvýšenie spolupráce.
  • Vzdelávanie učiteľov odborného vzdelávania a prípravy alebo prijímanie nových učiteľov alebo školiteľov odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zabezpečilo, že školy odborného vzdelávania a prípravy majú odborné znalosti a skúsenosti s navrhovaním a implementáciou praktického vzdelávania v školách a pedagogické zručnosti na začlenenie rozvoja mäkkých zručností do výučby.
  • Poskytovanie praktického výcviku mimo pracovísk môžu podporovať nové technológie, ako sú simulátory, rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR). Vzhľadom na svoje výhody z hľadiska škálovateľnosti, flexibility a bezpečnosti majú tieto technológie tiež potenciál na zlepšenie systémov OVP aj po ukončení súčasnej krízy. Efektívne prijatie a využitie inovatívnych technológií v odbornom vzdelávaní a príprave možno podporiť aktívnou podporou a uľahčením využívania simulátorov, VR a AR v odbornom vzdelávaní a príprave, napríklad poskytovaním finančnej podpory školám, aby mohli investovať do týchto technológií.

Login (7)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej