Przejdź do treści
Blog
Blog

Tematy EPALE w 2021

Wiele nauczyliśmy się podczas pandemii Covid-19. Zostaliśmy zmuszeni do innego spojrzenia na nasze stare metody. Zdaliśmy sobie sprawę, że jest wiele interesujących rzeczy, które czekają na nas, ale także, że pewne nierówności zostały zaostrzone w wyniku kryzysu. Mając to wszystko na uwadze, zamierzamy skupić się na trzech głównych tematach. Będziemy się nimi zajmować przez cały rok, śledząc rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach i zgłębiając każdy z nich w odpowiednim czasie.

Tematy EPALE w 2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematami przewodnimi EPALE na rok 2021!

Ten rok zapowiada się bardzo interesująco dla edukacji dorosłych. Wiele nauczyliśmy się podczas pandemii Covid-19. Zostaliśmy zmuszeni do innego spojrzenia na nasze stare metody. Zdaliśmy sobie sprawę, że jest wiele interesujących rzeczy, które czekają na nas, ale także, że pewne nierówności zostały zaostrzone w wyniku kryzysu. Mając to wszystko na uwadze, zamierzamy skupić się na trzech głównych tematach. Będziemy się nimi zajmować przez cały rok, śledząc rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach i zgłębiając każdy z nich w odpowiednim czasie.

Zapraszamy do udziału, dzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami, projektami i pomysłami!

A więc zaczynajmy! Oto szczegółowe informacje dotyczące tematów na rok 2021.

Umiejętności życiowe i zawodowe

       

Umiejętności życiowe i zawodowe wzmacniające zdolności do uczenia się i budowania zaangażowania

Europejski program na rzecz umiejętności w zakresie zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności wyznacza ambitne cele w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji, które mają zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 5 lat. W tych ramach EPALE angażuje się również we wzmacnianie społeczności edukacji dorosłych w celu promowania uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia jakości uczenia się.

W tym kontekście, w ramach tematu: Umiejętności życiowe i zawodowe wzmacniające zdolności do uczenia się i budowania zaangażowania, poruszone zostaną tematy podnoszenia i zmiany kwalifikacji życiowych i zawodowych, znaczenia podstawowych umiejętności oraz pilnej potrzeby edukacji w zakresie zdrowia i mediów, szczególnie w świetle wniosków z pandemii.

Ponadto, zastanowimy się, w jaki sposób możemy podnieść podstawowe i zaawansowane umiejętności i kompetencje cyfrowe w związku z transformacją cyfrową i demograficzną.

Wypowiedz się!

Umieść wpis na blogu lub w aktualnościach! Zaproponuj wydarzenie lub podziel się materiałami!


 

Edukacja cyfrowa

 

Transformacja cyfrowa i potencjał blended learning

Pandemia COVID-19 wywarła bezprecedensowy wpływ na edukację dorosłych i sprawiła, że wiele osób w tej dziedzinie zadaje sobie pytanie, co dalej. Obecnie jasne jest, że uczenie (się) będzie nadal miało charakter mieszany, łączący wymiar internetowy i osobisty. Digitalizacja edukacji i szkoleń jest kluczowym celem, który należy uwzględnić, koncentrując się na przyszłości edukacji dorosłych i sposobach jej dostosowania w świetle transformacji cyfrowej. Chcemy to usłyszeć od Ciebie!

Jak można przezwyciężyć przepaść cyfrową? Jak możemy zapewnić, że obszary wiejskie będą zaangażowane w ten proces? Jak możemy w pełni wykorzystać edukację mieszaną? Jak możemy utrzymać motywację słuchaczy za pomocą środków cyfrowych? Jak możemy wspierać integracyjną edukację cyfrową i blended learning?

Te czynniki, wraz ze wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji w edukacji, potęgują problemy etyczne do tej pory spotykane w edukacji stacjonarnej. Jak zatem radzić sobie z takimi problemami? Jakie możliwości się pojawią?

Umieść wpis na blogu lub w aktualnościach! Zaproponuj wydarzenie lub podziel się materiałami!


 

Włączenie społeczne

           

Włączenie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju

Opierając się na wizji Komisji dotyczącej silnej społecznie Europy na rzecz sprawiedliwych przemian, w europejskim programie na rzecz umiejętności określono kompleksową strategię wzmacniania trwałej konkurencyjności (zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu), zapewniania sprawiedliwości społecznej i budowania odporności na kryzysy. To kompleksowe podejście, oparte na doświadczeniach zdobytych podczas pandemii COVID-19, stanowi wytyczne do podjęcia tematów włączenia społecznego słabszych grup społecznych, różnorodności i aktywnego starzenia się.

W szczególności chcielibyśmy podejść do tych tematów pod kątem dwóch konkretnych zagadnień:

• Zrównoważony rozwój

Edukacja dorosłych odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju i promuje jego społeczny, i środowiskowy wymiar poprzez stwarzanie pozytywnych warunków dla wzmocnienia aktywności obywatelskiej. Transformacja ekologiczna pomoże w modernizacji i tworzeniu nowych, wysokiej jakości miejsc pracy oraz większej możliwości zatrudnienia a edukacja dorosłych powinna być gotowa do wniesienia swojego wkładu w postaci szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje.

W jaki sposób obszar edukacji dorosłych może w większym stopniu przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju? Czy jesteś zaangażowany w projekty lub prowadzisz działania, które mogą być dobrą praktyką? Czy łączysz zrównoważony rozwój i szkolenia w codziennym życiu? Zainspiruj nas swoimi pomysłami!

• Sprawiedliwość

Każdy ma prawo do wysokiej jakości edukacji, szkolenia i uczenia się przez całe życie, sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby móc w pełni uczestniczyć w aktywnościach obywatelskich i z powodzeniem radzić sobie z wejściem na rynek pracy. Jak zatem możemy zagwarantować prawo do edukacji dorosłym osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie? Jak można zniwelować nierówności społeczne?

Podziel się swoją perspektywą!

Umieść wpis na blogu lub w aktualnościach! Zaproponuj wydarzenie lub podziel się materiałami!


 

Skupiając się na tych tematach, zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w zagadnienia demokracji i dostępu, które będą obecne na EPALE w nadchodzącym roku.

Zapraszamy więc do wzbogacenia tego, jakże intensywnego, nadchodzącego roku swoim wkładem i wiedzą!

Już teraz możesz wziąć udział w kolejnej dyskusji online, która odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 r. w godzinach od 10 do 16.

Dyskusja pisemna zostanie poprzedzona dyskusją na żywo z wprowadzeniem do tematów przewodnich 2021, a poprowadzą ją Gina Ebner i Aleksandra Kozyra z EAEA w imieniu EPALE. Dyskusja w formie komentarzy będzie moderowana przez Claudię D'Eramo i Sarę Saleri z Centralnego Biura Wsparcia EPALE.

 

Nie traćcie szansy na wypowiedzenie się na temat tego, czym chcielibyście się zająć w ciągu roku!

Umieść wpis na blogu lub w aktualnościach! Zaproponuj wydarzenie lub podziel się materiałami!

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej