Przejdź do treści
Blog
Blog

Pakiet materiałów EPALE 2020: Co za rok!

"Wyzwanie" to prawdopodobnie jedno z najczęściej używanych określeń do opisania roku 2020. Pandemia COVID-19 podważyła wiele z naszych dotychczasowych przekonań i zmusiła nas do stworzenia na nowo naszego życia, naszej kariery i - w końcu - nas samych. Społeczność edukacji dorosłych została silnie dotknięta tymi zmianami, ale wykazała się również wysokim stopniem odporności, odpowiadając na wyzwania z niezwykłą kreatywnością. I ta siła odkrywania na nowo, jest odzwierciedlona w niezwykle wartościowych, głębokich i zróżnicowanych treściach, które wzbogaciły naszą platformę w 2020 roku.

     

"Wyzwanie" to prawdopodobnie jedno z najczęściej używanych określeń do opisania roku 2020. Pandemia COVID-19 podważyła wiele z naszych dotychczasowych przekonań i zmusiła nas do stworzenia na nowo naszego życia, naszej kariery i - w końcu - nas samych. Społeczność edukacji dorosłych została silnie dotknięta tymi zmianami, ale wykazała się również wysokim stopniem odporności, odpowiadając na wyzwania z niezwykłą kreatywnością. I ta siła odkrywania na nowo, jest odzwierciedlona w niezwykle wartościowych, głębokich i zróżnicowanych treściach, które wzbogaciły naszą platformę w 2020 roku.

Niniejszy pakiet materiałów będzie próbą podsumowania głównych kierunków obranych przez platformę w 2020. Pokazuje on kilka wybranych elementów spośród szerokiej gamy bardzo interesujących treści, które zawiera. Cztery tematy, które towarzyszyły nam przez cały rok, poprowadzą nas przez tę podróż.

Rok 2020 rozpoczął się od skupienia się na świadomości ekologicznej i ochronie środowiska. EPALE badało i wspierało rolę dynamicznego systemu edukacji dorosłych w tworzeniu bardziej zrównoważonego świata. Zmiany klimatyczne, gospodarcze, inicjatywy oddolne i zrównoważone społeczeństwa są wśród tematów, które można znaleźć w wybranych przez nas zasobach.

Drugi kwartał roku, silnie dotknięty pandemią, charakteryzował się rozważaniami na temat umiejętności cyfrowych jako sposobu na dostęp do edukacji. Jest to temat, który staje się coraz bardziej aktualny. Nasz wybór obejmuje wywiad na temat wykluczenia cyfrowego, serię webinariów, podcast na temat AI oraz dyskusję online na temat blended learning.

Trzecim zagadnieniem tematycznym na rok 2020 było zapewnianie edukacji w zakresie umiejętności podstawowych: pandemia pokazała jak nigdy dotąd, że duża liczba dorosłych z niskimi podstawowymi umiejętnościami stanowi główną przeszkodę dla integracji społecznej. Spośród wielu zasobów oferowanych przez EPALE w celu rozwiązania tego problemu, wybraliśmy OER i MOOC dotyczące umiejętności liczenia, blogi na temat umiejętności czytania i pisania oraz poradnictwa przez całe życie, a także dokument związane z tematyką uczestnictwa i motywacji.

Ostatnie miesiące roku poświęcone były integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa oraz uczenia się międzypokoleniowego, pokazując, że kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości możliwości edukacji dla osób starszych. OER na temat uczenia się międzypokoleniowego, historia EPALE, zestaw narzędzi do walki z ageizmem oraz blog o aktywnym starzeniu się to nasz wybór w zakresie tego tematu.

   

Pakiet materiałów jest dostępny do pobrania tutaj:

 

Login (26)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej