European Commission logo
Utwórz konto
Można wpisać wiele słów, odzielając je przecinkami.

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Blog

MULTIKULTURALNI PASOŠ CRNE GORE

Stavovi bez predrasuda i filantropija na djelu

 

Organizovanje i priprema multikulturalnih klubova - za MULTIKULTURALNI PASOŠ CRNE GORE je jedna od aktivnosti projekta “MULTIKULTURALNI PASOŠ CRNE GORE” koncipiranog zaprevazilaženje stereotipa i predrasuda jednih nacionalnih manjina i različitih zajednica o drugima, zbog kulturoloških različitosti, ideoloških oprjedjeljenja i ostalih različitih pogleda na svijet koji nas okružuje. Zato projekat insistria na novim modalitetima integrisanja u jedno multikulturalno biće, sa ljepotom različitosti i raznovrsnosti, a da svaki entitet sačuva svoj kulturni identitet u nastavku njegovanja, samopoštovanja i uvažavanja drugih, na temeljima filantropije, humanizma i demokratskih principa suživota.

Opšti cilj projekata je omogućavanje potpune ravnopravnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u promovisanju kulture i tradicije. Posebni ciljevi su: povećan nivo društvene svijesti o značaju multikulturalnosti i informisanost javnosti o kulturi, tradiciji i istorijskom razvoju manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori kroz povećanu zastupljenost programskih sadržaja na jezicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorskim medijima i prevaziđena etnička distanca između pripadnika raznih nacionalnih zajednica.

Ciljne grupe su uklučene u projektne aktivnosti, što doprinosi da budu postignuti: refleksija zajedništva, udruživanja, interferencije i ostalih premisa integriteta, a u ovom projektu se integritet, sa aspekta uticaja na ciljnu grupu, ogleda u postavljanju ciljeva koji su zajednički i dugoročni za sve etničke manjine i nacionalne manjinske zajednice. U tom smislu se formiraju novi stavovi bez predrasuda. Statvovi i vrijednosti se formiraju u zadacima koji će predstavnici ciljne grupe da iznesu u ovom projektu, a oni će na neki način otpočeti jednu značajnu tradiciju koja će biti paradigma suživota u multietničkoj i multinacionalnoj sredini

Multikulturalni klubovi su osnovani u Podgorici, Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu, i Herceg Novom. Na sastancima klubova razmatraju se teme pravnog okrivra zaštite nacionalnih manjina i manjinskih zajednica, predlozi za sankcionisanje diskriminacije itd. Dogovara se podrška i zajedničko planiranje budućih željenih aktivnosti i druženja, što će biti modeli suživota i uzajamnog poštovanja. Takođe se razmatraju aktuelni problemi i način njihovog prevazilaženja.

Projekat realizuje udruženje građanja Identitet, koje se primarno bavi kulturom i obrazovanjem, zastupajući ideologiju filantropije. Projekat je podržan od Minsitarstva za ljudska i manjinska prava u 2020. godini.

Nevenka Vuković, koordinatorka

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Nie wahaj się!
Kliknij poniższy link i opublikuj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Profile picture for user mdybala.
Małgorzata Dybała

Zrównoważony rozwój i uczenie się dorosłych: co dalej z zielonymi umiejętnościami?

Dołącz do nas, aby zastanowić się nad zielonymi umiejętnościami jako sposobem radzenia sobie ze złożonymi, wzajemnie powiązanymi kwestiami, takimi jak zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe.

Więcej
TreeImage.
Karolina MILCZAREK

Świadomość finansowa w czasach kryzysu

Dołącz do naszych ekspertów, żeby poznać świat polityki finansowej i jej społecznych skutków.

Więcej
TreeImage.
Karolina MILCZAREK

Wspieranie podstawowych umiejętności w Europejskim Roku Umiejętności

Inwestowanie w umiejętności podstawowe w ramach Europejskiego Roku Umiejętności jest nieuniknione, aby zapewnić osiągnięcie jego celów.

Więcej