Resource Details
ZASÓB

Studiu privind evaluarea sprijinului acordat de FSE pentru educație și formare

Investiția în educație și formare profesională pentru toți este o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană. Importanța educației și formării, pentru a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, este recunoscută în strategia Europa 2020, cu două dintre obiectivele sale principale axate în mod special pe educație și formare. Pilonul european al drepturilor sociale reafirmă accentul prioritar pe educație și formare.

Alături de alte mecanisme cheie de finanțare, sprijinul UE pentru educație și formare este oferit de Fondul social european (FSE) prin Obiectivul tematic 10. Acest obiectiv tematic permite investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare continuă prin intermediul a patru priorități de investiții:

  • Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educație;
  • Îmbunătățirea calității și accesului la educație și formare terțiară și echivalentă;
  • Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă;
  • Îmbunătățirea relevanței sistemelor de educație și formare pe piața muncii.

Comisia efectuează o evaluare în pregătirea următoarei perioade de programare a FSE. Acest studiu contribuie la această evaluare, oferind dovezi cu privire la implementarea sa până la sfârșitul anului 2018.

Pentru mai multe informații accesați:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8346&furtherPubs=yes

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
DORIN ALEXANDRA
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!