Przejdź do treści
News
Aktualności

Questionario sul gioco degli scacchi per sordi

Il questionario è rivolto a persone sorde, persone con difficoltà uditive ed amanti del gioco degli scacchi.L’obiettivo del questionario è quello di raccogliere dati preliminari sulla diffusione dello sport ed in particolare della disciplina degli scacchi per capire quali sono per le persone sorde le condizioni di accesso e adesione a questa disciplina sportiva.

Il seguente questionario fa parte del lavoro di ricerca sull’Intellectual Output 1 del progetto CHED - Chess Platform for Deaf People. Vi chiediamo di dedicare pochi minuti alla risposta di queste domande 

“Chess platform for deaf people” (613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) è un progetto ERASMUS+, SPORT, Big Collaborative Partnership.CHED ha lo scopo di contribuire all’eliminazione di barriere esistenti per persone sorde e di fornire eque opportunità per la partecipazione agli scacchi attraverso lo sviluppo di una piattaforma di scacchi online con spiegazione in lingua dei segni e la costruzione di un network di organizzazioni unite per il supporto a questo target anche nel corso del tempo.

Si ringrazia Landward Research Teoranta (Irlanda), organizzazione leader dell’output per aver realizzato il questionario in collaborazione con il resto del partenariato composto da: CSST (Romania) coordinatori del progetto ed inoltre CEIPES (Italia), SINOPSPASTIK CHILDREN’S ASSOCIATION (Turchia), Antik Art LLC- It Solutions (Armenia), Center of Education and Support RES-GEST (Poland), Communication and Technologies center (Grecia).

Grazie mille per la collaborazione!

Link al questionario:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CHED?surveylanguage=IT

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej