Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОСНОВНИ ПОДХОДИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕТИКА

Курсът „Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната етика“ въвежда и представя екологичната етика, която се подчинява на три равнозначими цели. Учебният материал запознава обучаващите се с основните области на екологичната етика: (а) етиката на ресурсите, (б) етика на животните и (в) етиката на природата. Той акцентира върху структурирането на екологичната етика в три нива на разсъждение за околната среда: (а) философско ниво, (б) законово ниво и (в) казуистично ниво на практическото управление на околната среда. предлага се и информация, която помага на обучаващите се да разберат принципите и основните аргументи на най-важните теории в областта на етиката на околната среда: (а) антропоцентрична (всички морални ценности принадлежат изключително на интересите на човешките същества) и (б) неантропоцентрична или психоцентрична (патоцентризъм, биоцентризъм, екоцентризъм и холизъм) гледна точка. В учебния материал се обсъждат и основните въпроси на екологичната етика, свързани с това дали същество, различно от човек може да притежава морална стойност като ценност сама по себе (вътрешна стойност) и колко широк е спектърът от морални живи същества. Особено внимание е отделено на основните концепции на екологичната етика.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
ИНСТИТУТ СОКО ООД, проф. д-р Юрген В. Симон, д-р Райнер Паслак
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!