Przejdź do treści
News
Aktualności

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 από EACEA με θέμα την Κοινωνική Ένταξη

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: Η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/34/2019].

Η Πρόσκληση υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της Γενικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σκέλος 1) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σκέλος 2). Οι γενικοί στόχοι ανά Σκέλος παρατίθενται παρακάτω:

  • Σκέλος 1 — Γενική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αποσκοπούν σε έναν από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1. Στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο· ή

2. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών.

  • Σκέλος 2 — Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν έναν από τους τρεις ακόλουθους γενικούς στόχους:

1. Στις συμμετέχουσες χώρες, να συντελούν στην ίδρυση νέων εθνικών ή περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή συνεργασία· ή

2. Στις συμμετέχουσες χώρες, να παρέχουν στήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να βελτιώνουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ή

3. Να ενισχύουν τα υφιστάμενα διακρατικά δίκτυα φορέων ανάπτυξης ενηλίκων μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της συμβουλευτικής από ομότιμους και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Επιλέξιμοι αιτούντες:

Επιλέξιμοι αιτούντες είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων ή οργανισμοί άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων, καθώς και οργανισμοί με διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τους επιλέξιμους αιτούντες, τις ειδικές απαιτήσεις ανά σκέλος και τις κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται εδώ, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 25/02/2020 - 17:00 (CET/CEST, Ώρα Βρυξελλών).

Login (1)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej