Przejdź do treści
Blog
Blog

Vad innebär KomVux studier för elever med bakgrund i särskolan för elevens syn på sig själv?

För elever med inlärningssvårigheter har barn och ungdomstiden skolgång varit anpassad på många sätt. Oavsett om skoltiden har tillbringats i en klass i särskola med andra elever med intellektuella funktionsvariationer eller om man gått i en klass i grundskola med specialpedagogiskt stöd, så har vissa elever inte fått möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar testa var gränserna för ens intellektuella kapacitet går. I särskolan har kraven ofta varit låga, förväntningarna på uppnådda studieresultat få och låga eller att anpassningarna som gjorts i grundskolan inte varit tillräckliga eller adekvata. 

Till kommunala vuxenutbildningen kan alla personer söka, oavsett vilken skolform som man tidigare gått i. I skollagens 20 kapitel, paragraf 11 och 20 framgår att elever som har förutsättningar att klara studier inom vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå har rätt att söka. Det betyder att elever med bakgrund i särskolan söker kurser och delkurser på KomVux, främst på grundläggande nivå men även på gymnasial nivå. Dessa personer vill testa gränserna för sin förmåga och motivation att lära nytt och svårt. De vill också pröva och utveckla sin “ study-readiness”, men har sedan innan varierande erfarenhet och förkunskaper för att kunna ta till sig studierna. De har förhoppningen att med rätt stöd och med olika special pedagogiska anpassningar skall de kunna läsa in betyg från grundskolan eller gymnasiet.För vissa är studierna också ett sätt att visa för sig själv och omgivningen att de har möjligheten att läsa kurser på högre nivå än de har med sig vid start. 

Många gånger är elevernas självförtroende i botten och vanan att studera mycket liten. Eleverna har aldrig själva behövt strukturera sina studier och de kan ha svårt att överbrygga vad som skall göras, när det skall göras och lämnas in. De är inte heller vana vid betygsättning som en bedömning av kunskaper, då de själva ofta anger att särskolans betyg inte ställer krav på specifika kunskaper hos eleven.

Vid början av sina Komvux studier kan dessa elever därför behöva mycket tid för att socialisera sig in i hur man studerar (hur läser man bäst i en bok/ webbsida inkl. bildtexter, diskussionsfrågor, register, källor..), hur man refererar, hur mycket tid man kan komma behöva lägga på studierna, hur man läser en kursplanering, vilken digital kompetens behövs och varför behövs den, hur fungerar läxor och på vilket sätt gör man dem etc.

För alla studieovana elever i allmänhet, oavsett om de har en funktionsvariation eller inte, gäller att studierna i sig bör vara mycket strukturerade och tydliga med få avvikelser från kursplaneringen, eftersom det är viktigt att eleven på bästa sätt kan förbereda sig för det som skall komma på lektionerna. Det är också till stor hjälp för eleven om det finns ett flertal sätt att lära in och visa upp sina kunskaper på. Att ha en schemalagd studiehjälp kan vara mycket gynnsamt för dessa elever. Att i sakta takt få bygga upp sitt självförtroende som studerande kan vara avgörande för att eleven stannar kvar i studierna, även när det känns motigt.

När KomVux kan erbjuda små grupper med specialpedagogiskt strukturerat stöd kan detta vara nyckeln till att klara av övergången från studier i särskolan/Särskild utbildning för vuxna till Komvux.I vissa kommuner kan elever läsa Komvux kurser på Lärvux, där alla elever har en funktionsvariation av olika slag. En bakgrund i särskolan sticker inte ut, då andra elever utan bakgrund i särskolan som läser KomVux kurser på Lärvux också har andra omfattande inlärningssvårigheter. På Lärvux är studierna per automatik anpassade specialpedagogiskt för att personer med olika funktionsvariationer som har förutsättningar att klara studierna skall kunna läsa.

Dessa studier är ett stort och viktigt steg för KomVux elever med bakgrund i särskolan för att deras KASAM skall öka.Känslan av sammanhang ger en känsla av att vara en kunnig medborgare i samhället, på väg mot en ljusare framtid med ökade möjligheter.

Skollagen om vem som har rätt att söka kommunal vuxenutbildning

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej