Przejdź do treści
News
Aktualności

Analiza izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja

Privredna komora, u saradnji sa firmom TPA Crna Gora, organizovala je 3. decembra 2019. seminar na temu „Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja“.

- Cilj današnjeg seminara je upoznavanje sa pravilima analize finansijskih izveštaja kroz primjere iz prakse. Kada govorimo o analizi finansijskih izvještaja, ona se u suštini poistovjećuje sa analizom finansijskih pokazatelja. Pokazatelji su odnosi između dvije veličine iskazane u prostoj matematičkoj formuli. Oni imaju svoju vrijednost samo ako su pravilno interpretirani, a interpretacija ovih pokazatelja se uvijek obavlja u odnosu na neko pravilo, standard, normu – rekao je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladen Perazić, pozdravljajući učesnike u ime organizatora skupa.

Objasnio je da partnerska organizacija na ovom događaju - TPA Grupa, pruža savjete o porezima, računovodstvu, reviziji i u drugim oblastima.

Učesnike skupa sa pravilima horizontalne i vertikalne analize finansijskih izveštaja upoznali su predavači Julija Drakulović, menadžer u odeljenju računovodstva u TPA Crna Gora i Nemanja Šljivar, menadžer računovodstva, odnosno revizije, u TPA Srbija. Oni su govorili o pokazateljima likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti, pojmovima neto obrtnog kapitala i analize trenda u finansijskim izvještajima.

- Suština teme ovog seminara je pomoć privrednicima, investitorima i menadžerima u sagledavanju finansijske pozicije odnosno ukupnog rezultata preduzeća, kako bi mogli da donose kvalitetne poslovne odluke. Naročito je koristan za osobe koje nijesu računovođe, ali upravljaju privrednim društvima, jer se pomenuti pokazatelji dobijaju na jednostavan način, a veoma su korisni prilikom sagledavanja finansijske pozicije odnosno ukupnog rezultata preduzeća – prokomentarisala je Julija Drakulović.

Prema njenim riječima, u većim firmama, u kojima postoji organizovan finansijski sektor, ove analize se obavljaju, dok se u manjim firmama vjerovatno ne rade kontinuirano.

Ona je pojasnila da je vertikalna - strukturna analiza finansijskih izveštaja, sagledavanje relacija više pozicija u odnosu na jednu koja se tretira kao 100%.

Vertikalnom analizom bilansa uspjeha mogu se utvrditi podaci koji iznosom odstupaju od uobičajenih, pa se može usmjeriti pažnja na utvrđivanje uzroka i njihovu kontrolu. Ona omogućava da shvatimo koliko značajan uticaj imaju određeni troškovi na profitabilnost preduzeća.

- Na osnovu vertikalne analize bilansa stanja možemo zaključiti nešto više o strukturi sredstava (aktive) i izvora finansiranja (pasive) bilansa stanja. Možemo da vidimo da li je usklađena ročna struktura sredstava i izvora finansiranja. Stalna sredstva prema zlatnom bilansnom pravilu u užem smislu moraju biti finansirana iz dugoročnih izvora u potpunosti, dok se obrtna imovina mora finansirati iz kratkoročnog kapitala. Smisao ovog pravila nalazi se u fokusiranju sigurnosti povjerilaca (zaštita od rizika) – rekla je Drakulović.

Neto obrtni kapital predstavlja razliku između obrtne imovine i kratkoročnih obaveza, pojasnio je Nemanja Šljivar. Riječ je o pokazateljima sposobnosti kompanije da generiše gotovinu i izmiruje svoje obaveze u u kratkom roku, te finansijske stabilnosti i mjera efikasnosti poslovanja preduzeća.

Govoreći o horizontalnoj analizi, on je istakao da je riječ o tehnici koja podrazumijeva ispitivanje trendova u poslovanju. Prosta analiza trenda podrazumijeva utvrđivanje promjena vrijednosti u odnosu na prethodni period. Regresivna je složena analiza u kojoj se na osnovu kretanja nezavisne i zavisne promjenljive u prethodnim obračunskim periodima projektuje vrijednost zavisne promjenljive u budućem obračunskom periodu, a na osnovu očekivanog kretanja nezavisne promjenljive.

Za seminar je vladalo veliko interesovanje privrednika, a u njegovom radu je učestvovalo više od 70 predstavnika kompanija.

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej