Przejdź do treści
Blog
Blog

Proč jsem EPALE velvyslankyní


EPALE Botschafterin Dörte Stahl

Jsem dítě vzdělávání dospělých se silnou tendencí k závislosti na studiu. Svoji maturitu jsem skládala až během své druhé vzdělávací cesty a po několika napínavých oklikách a několika navazujících studiích jsem nyní na volné noze v oboru lektorka, referentka, vedoucí seminářů v odborném vzdělávání. To všechno by se mohlo zdát jako potřebné předpoklady pro to stát se EPALE velvyslankyní, ale je toho ještě mnohem více, co mě k této práci motivuje. A právě to bych tady chtěla popsat.

Proč vzdělávání dospělých?

Naštěstí je moje práce ve vzdělávání dospělých různorodá: připravuji vzdělávací přednášky v různých výukových podobách a také je samostatně vedu. A je jedno, zda se přitom nacházím v digitálních nebo geografických prostorách, stále mohu svoje myšlenky prosazovat. Vyzkoušet něco nového a při tom se učit. Protože já pracuji společně s nejrůznějšími účastníky, kteří mi poskytují různé pohledy do mnoha životních situací. A neustále mi ukazují, jak je jejich studium rozdílné a jak velkou radost mají, pokud se jim podaří dosáhnout vlastních cílů a něco se dozvědět na někdy kamenité cestě za poznáním něčeho nového. Dalo by se také říct: kéž bychom se díky dalšímu vzdělávání zase posunuli o kousek dál.

Sdílím obavy, že je vzdělávání dospělých omezeno pouze na „vzdělávání na pracovním trhu“ nebo „zaměstnavatelnost“. Vzdělávání, o kterém nerozhodujeme my sami z vlastní vůle, ale je přesto nabízeno s radostí, povzbuzuje lidi a podle mého názoru slouží k pozitivnímu vývoji: k vývoji individuality a společnosti. A proto mi leží vzdělávání dospělých na srdci, a proto ho považuju – právě nyní v časech velkých a rychlých změn – za obzvláště důležité.

Ale to, že má vzdělávání dospělých svůj vlastní význam, není samo sebou. Naše žijící rozmanitá společnost vzdělávání dospělých bude muset přijmout současné výzvy, aby neztratila svoji společenskou roli.

Očekávání ve vzdělávání dospělých

Chtěla bych zde jmenovat jen ty oblasti, které se mě přímo dotýkají: můj popis ale samozřejmě není konečný.

Výzvou je podle mého názoru vytvoření celého vzdělávání pro demokratickou a pluralistickou společnost v časech, kdy se hodnota společnosti stále diskutuje. S tím samozřejmě souvisí – i když nejen – otázka, jak ukotvit mediální kompetence ve smyslu mediální pedagogiky. Definice podle Dietera Baake je zaměřena na kritické a kreativní zacházení se všemi médii. Jako pedagogický, na obchod zaměřený koncept obsahuje i podoby mediální kritiky, mediální zprávy, využívání médií a tvorbu médií. Kdo by o tom chtěl vědět víc, může se podívat zde nebor zde.  Samozřejmě existují i vzdělávací nabídky, které navazují přinejmenším částečně a implementují tento koncept. Ale v šíři oboru vzdělávání dospělých bychom se mohli jen těžko ukotvit, pokud bychom vymýšleli nápady pouze pro vzdělávání v oblastí médií pro dospělé.

Centrální výzvou je jistě digitalizace, lépe řečeno digitální transformace. Ta podporuje všechny oblasti společnosti a tím i vzdělávání dospělých v celé šíři. V odborném vzdělávání víme, že bychom měli lidi připravovat na jejich povolání, které vlastně nikdo nezná, protože žijeme ve světě neustálých změn. Mistry se staneme jen tehdy, pokud do centra pozornosti postavíme kompetence (blíže Werner Sauter: Kompetenz zählt - Die Zukunft des Lernens, Folge 1 – 6).  Kompetence – jednoduše popisovány jako schopnosti jednat v nekomfortních situacích – jsou získávány individuálně. Také díky neformálnímu učení a zkušenostem. Také se od nás vyžaduje zaměření se na kompetence i na ostatní pedagogické podrobnosti a koncepty jinak, než bylo dosavadní zprostředkování schopností a poznatků v tradičních výukovo-studijních procesech. Budeme si muset podle mých předpokladů odpovědět na otázky jako: Jak umožníme lidem rozvíjení kompetencí k řešení problémů, které vyžaduje kreativní a kritické myšlení? Jak podpoříme kompetence k samostatnému učení, které vychází z reflexe a vlastní motivace a nás vzdělavatele dospělých bude činit v naší dosavadní roli nadbytečné? Tyto otázky se nedotýkají pouze odborného vzdělávání ale také vzdělávání dospělých.

A samozřejmě vzdělavatelé dospělých stojí osobně před výzvami, které s sebou přinášejí změny rolí: Jak se stanu já jako vyučující průvodkyní studujících a jak se stanu tím, kdo plánuje vzdělávání a je manažerkou komunity?

Také vzdělávací trh je rozvířen díky digitální transformaci na tradiční, etablované instituce, které na jedné straně mají velké zkušenosti a silné kořeny, na druhé straně ale mají pořádně pevné struktury. Tak proti sobě stojí vzdělávací nabídky, jejichž struktura je flexibilní a ty které etablovaly úspěšné nové formáty nabídek a modelů (například Abo - modely). Zdá se mi, že obrovským úkolem je to, aby se od sebe instituce navzájem učily a rozvíjely se, místo aby přemýšlely o konkurenčním boji.

Proč EPALE?

EPALE není jen jednoduchou platformou, na které najdeme informace nebo neslouží pouze jako projektová databanka. EPALE je „TA“ síť pro vzdělávání dospělých. Zde můžeme diskutovat, reflektovat a společně se jeden od druhého učit.

Jsem přesvědčena o tom, že čelíme očekáváním, které utvářejí současné vzdělávání dospělých a děláme to správnou cestou. Pokud se podíváme za naše institucionální, komunální, národní hranice a můžeme sdílet pozitivní nebo negativní zkušenosti, znamená to, že můžeme v budoucnu rozvíjet naše nápady a nalézat odpovědi na naléhavé otázky.

A právě evropská perspektiva by nám v Německu mohla pomoct v dalším rozvoji dosavadního vzdělávacího systému pro dospělé. Můžeme se zcela jistě naučit mnoho od ostatních zemí, kde nemá vzdělávání dospělých tak hluboké kořeny. Tyto země mají často jiné, někdy pružnější struktury a méně předsudků přizpůsobit se změnám.

Proto EPALE!

Přála bych si, aby byly výzvy přijímány s radostí a abychom je brali jako šanci k spoluvytváření. A když využíváme EPALE jako síť, jako živou komunikační platformu, potom může vzdělávání dospělých získat a posílit svoji rozmanitost a svůj společenský význam. Na tom bych chtěla spolupracovat, a proto jsem velmi ráda, že jsem se stala velvyslankyní EPALE.


Přečtěte si také další příspěvky ambasadorů EPALE z Německa.

Login (4)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej