Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

ILO - Neconcordanțe între competențe și locurile de muncă în țările cu venituri scăzute și medii

ILO a publicat un raport cu privire la neconcordanțele între competențe, tratate ca problemă de actualitate în dezbaterile de politici din întreaga lume. Politicienii și întreprinderile își exprimă îngrijorarea din ce în ce mai mare deoarece abilitățile/competențele disponibile în rândul forței de muncă nu pot satisface cererile economice în schimbare rapidă, creând o barieră majoră pentru creștere și dezvoltare. O piață a muncii în schimbare rapidă, afectată de evoluția tehnologică, de globalizare, de schimbările demografice și de alte mega-tendințe, oferă o impresie a unui decalaj de competențe în expansiune.Deficiențele de calificare sunt adesea cauzate de șomaj și dificultăți de recrutare. Dezechilibrele structurale ale pieței muncii sunt problematice, ceea ce poate provoca șomaj și împiedică creșterea investițiilor și a ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, motivele pentru nepotrivirea competențelor nu sunt întotdeauna legate de acestea: salarii necompetitive, practici slabe de recrutare și locuri de muncă de calitate scăzută, sunt doar câteva dintre influențele posibile.Pentru a putea citi raportul accesați: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publicatio…

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
ILO
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!