Przejdź do treści
News
Aktualności

Conferința de lucru a Consiliului Europei - Competențele în acțiune

În perioada 14-15 noiembrie Consiliul Europei va organiza Conferința de lucru „Competențele în acțiune - un cadrul de referință pentru competențe în domeniul culturii democratice: îndreptarea către o abordare bazată pe competențe pentru predare și învățare”.

Această conferință va contribui la introducerea abordării bazate pe competențe în practică, oferind feedback-uri specifice și instruire practicienilor din Europa. Acesta va reuni academicieni, experți, formatori profesori, profesori și reprezentanți ai părților interesate pentru a discuta realizările, precum și provocările întâmpinate.

Evenimentul este organizat de Consiliul Europei - prin Departamentul Educație / Direcția Politică Educațională, în cooperare cu Universitatea din Firenze, prin Departamentul său de Educație, Limbi, Interculturi, Literaturi și Psihologie, care va fi, de asemenea, gazda eveniment.

Pentru mai multe detalii legate de acest eveniment și agenda accesați: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/florenc…

Login (1)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej