Przejdź do treści
Blog
Blog

GRĮŽTI PAKEITĘS POŽIŪRĮ Į DARBDAVĮ IR PROFESIJOS MOKYTOJĄ

Kaip užtikrinti profesinio mokymo kokybę? Kokius būtina taikyti  veiksmingus  būdus, kurie padėtų besimokančiajam sėkmingai pereiti iš  mokymosi į darbą? Kaip taikomas dualinio  mokymo ir pameistrystės mokymo formos kitose šalyse? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymų ieškojo VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos  atstovai dalyvaudami  penkių dienų trukmės stažuotėse Austrijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Pagrindinis vizitų tikslas – suteikti mokykloje dirbantiems profesijoms mokytojams ir vadovams žinių, gebėjimų ir kompetencijų darbu pagrįsto mokymo srityje remiantis Austrijos, Vokietijos ir Lenkijos šalių patirtimi, praktika, taikant dualinio mokymo ir pameistrystės mokymo formas. 

Minėtų formų taikymas yra labai svarbus profesiniame mokyme, nes jo metu praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje ar pas laisvąjį mokytoją. Tuo tarpu Lietuvos profesinio mokymo sistemoje dominuoja mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma, pagal kurią daugiausia laiko mokomasi mokymo įstaigoje, o darbo vietoje organizuojamos tik trumpalaikės baigiamosios praktikos. Dėl šios priežasties mokiniai įgyja mažai konkrečiai darbo vietai reikalingų žinių, kompetencijų, įgūdžių. Vis dėlto, siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę, būtina taikyti veiksmingus būdus, kurie padėtų sėkmingai pereiti iš mokymosi į darbą. Nors Lietuvoje pameistrystė yra įteisinta ir teoriškai suprantama, praktinių žinių šioje srityje – trūksta. O štai Austrija ir Vokietija jau daugybę metų sėkmingai taiko vieną iš darbu pagrįsto mokymo formų, dualinį mokymą. Pažengusi šioje srityje yra ir Lenkija. Dėl to rengiant projektą „Darbu pagrįstas mokymas - šiandieninio profesinio mokymo kelias" ir buvo pasirinkta vykti į šias šalis. Į kiekvieną vizitą vyko po du personalo atstovus:  vienas profesijos mokytojas ir  vienas vadovas. Darbo stebėjimo veiklų metu jie aiškinosi, koks vaidmuo, vykdant dualinį mokymą, tenka mokymo įstaigai, darbdaviui, mokiniui, kaip sudaromos mokymo programos, kaip konkrečiai vyksta teorinis ir praktinis mokymas, vertinimo procesas ir kt.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojai ir vadovai lankėsi Austrijos, Vokietijos ir Lenkijos profesinėse mokyklose, įmonėse, kuriose mokiniai atlieka praktiką. Taip pat bendravo su atstovais iš Pramonės ir amatų rūmų. Austrijoje, Vokietijoje dualinis mokymas yra paremtas giliomis tradicijomis – įsipareigojimus už mokinio ugdymą prisiima ne tik profesinio mokymo įstaiga, bet ir darbdaviai. Mokinys taip pat pats susiranda būsimą darbovietę, sudaro sutartį ir įmonė siunčia jį mokytis. Lenkijoje pameistrystės kaštai taip pat pasidalinti tarp įmonių, profesinio mokymo mokyklų, praktikos centrų ir pačių mokinių. Valstybinio mokslo ministerija kompensuoja pameistrių praktinio mokymo meistrų paruošimą; finansuoja meistrų kvalifikacijos kėlimą; kompensuoja darbo drabužių ir asmeninių apsaugos priemonių išlaidas pameistriams.

Grįžę iš stažuočių projekto dalyviai dalinosi savo įspūdžiais su kolegomis ir teigė, kad Lietuvoje dar daug žingsnių būtina atlikti, kad būtų pasiektas tose šalyse egzistuojantis profesinio mokymo lygis. Viena profesinio mokymo įstaiga nėra pajėgi įvykdyti permainų. Siekiant kokybės ir efektyvumo darbu pagrįsto mokymo formų taikyme būtinas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendradarbiavimas su darbdaviais, jų atstovais – išaiškinimas, kad prie profesionalių specialistų parengimo, lygiai tiek pat, turi prisidėti ir darbdaviai. Taip pat, žinoma, būtinas finansavimo mechanizmų numatymas. 

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi įgyvendintu „Erasmus+" programos „Darbu pagrįstas mokymas – šiandieninio profesinio mokymo kelias" (Nr. 2018-LT01-KA102-046695) projektu, kurio dėka turėjo puikią galimybę ugdyti savo profesinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje, gauti praktinių žinių. Vienas iš profesijos mokytojų, dalindamasis įspūdžiais, teigė, kad: „Stebint profesijos mokytojų, darbdavių darbą kitoje šalyje geriau supranti, ko trūksta savoje, ką būtina pakeisti, ko būtina išmokti. Grįžti visai kitoks – pakeitęs požiūrį". 

Įdomu būtų sužinoti, kaip pameistrystė taikoma  jūsų  profesinio mokymo įstaigose? Kaip manote kokių pokyčių Lietuvoje reiktų profesiniam mokymui, kad profesinio mokymo įstaigose parengti specialistai atitiktų darbo rinkos poreikius?

 

Jovita Michniovienė VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos projektų vadovė, projekto „Darbu pagrįstas mokymas – šiandieninio profesinio mokymo kelias“ koordinatorė.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej