Przejdź do treści
Blog
Blog

Građansko obrazovanje u sistemu obrazovanja odraslih

Građansko obrazovanje prepoznaje se u svim segmetima obrazovanja. Neki sistemi proučavaju ga kao poseban predmet, drugi kao oblast a neki samo kao temu u okviru diskusije ili nekog zadatka. Obrazovanje odraslih prepoznaje ovaj segment kao značajan u cjeloživotnom učenju i razvoju. Jasno je da ne može biti svakodnevne demokratije bez svakodnevnog građanstva i samo na taj način, kroz građane svjsne svih svojih prava, dužnosti i obaveza država i društvo u cjelosti mogu imati brojne benefite.

Polaznu tačku građanskog obrazoanja treba posmatrti u činjenici da je valjan instrument odgovoru na potrebe demokratskog društva za kompetentnim građaninom.  Ovo tim prije ako se ima u vidu činjenica šta se podrazumijeva pod ključnim crtama komptetnog građanina odnosno političkog subjekta koji aktivno doprinosi demokratskom razvoju svih zajednica čiji je čan upravo svojom emancipovanošću, odgovornošću i zalaganjem.

Za valjano razvijanje demokratskog građanina poseno je od značaja ponuditi im sadržaje koji će omogućiti poznavanje političkog sistema i vrednosti na kojima on počiva, poput pravde, slobode i vladavine prava. Druge vrste znanja su takođe potrebne; bezbrojni su mogući primeri – poznavanje ekonomije, finansijskih sistema, statistike, nauke i tako dalje. Biti građanin zahteva i niz političkih veština za učestvovanje u političkom sistemu, od jednostavnih stvari poput glasačkih procedura do znanja o tome kako da se nečiji glas učini vidljivim unutar političke arene. Međutim, najvažnije, građaninu je potreban niz specifično demokratskih dispozicija. Među njima su osećaj za pravičnost, tolerancija, nada, sigurnost, poverenje, pristojnost i, povremeno, odvažnost. 

Doprinos građanskog obrazovanja u obrazovaju odraslih najbolje se ogleda kroz njegov cilj a to je priprema  polaznika za aktivan i produktivan građanski život. Sve to usmjereno je na unapređenje znanja, vejština i stavova polaznika koji su bitni za demokratsko građanstvo, poboljšanje njihove demokratske svijesti i promovisanje njihovog aktivnog i odgovronog učešća u demokratskom razvoju njihovih lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Građansko obrazovanje se prepoznaje kao značajan resurs cjeloživotnog učenja jer sa poboljšanjem građanske svijesti polaznika povećava se njihovo učešće u donošenju odluka u njihovim organizacijama, lokalnoj zajednici a samim tim prepoznaje i njihova  odgovornost prema drugima.

Imajući u vidu sve navedeno, jasno prepoznajemo ulogu građanskog obrazovanja u sistemu obrazovanja odraslih. Kroz ovakve prilike polaznici dobijaju mogućnost da prepoznaju sebe i svoju ulogu u društvu, razmjenjuju informacije i primjere "Svakodnevnog građanstva", jasnije sagledaju lične i društvene benefie kroz aktivno građanstvo, proširuju kulturne, moralnee i građanske vrijednosti i stvaraju osnovu za nove društvene promjene.

Benefite građanskog obrazovanja pored polaznika prepoznaju se i kod trenera, voditelja različitih aktivnosti u obrazovanju odraslih. Naime, kroz stravanje prilika u kojima će polaznici raditi na sebi i razvijati svoje građanske potencijale trener radi na vlastitim kapacitetima. Na taj način postaji usmjereniji na polaznike, jačaju svoje profesionalne komptencije i imaju priliku da se dodatno profesionalno usavršavaju. 

Obrazovanje iz oblasti građanstva i ljudskih prava uklapa se u čitav niz situacija, od formalnog do neformalnog i informalnog obrazovanja, od učenja na nivou predmeta do učenja na nivou kvalifikacije stoga treba da bude sastavni dio svih obrazovnih sistema.

Login (2)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej