Przejdź do treści
Jaki jest status EPALE w stosunku do programu Erasmus+?

 

Erasmus+ to program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020, który ma podnieść jakość i użyteczność kwalifikacji i umiejętności. Zastępuje program „Uczenie się przez całe życie” (LLP).

Erasmus+ jest otwarty dla uczniów, nauczycieli, praktykantów, wolontariuszy, młodych liderów i osób związanych ze sportem powszechnym. Zapewnia także dofinansowanie partnerstwom między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz NGO oraz wspomaga reformy w państwach członkowskich w celu modernizacji edukacji i szkoleń oraz promowania innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Program Erasmus+ dofinansowuje EPALE za pośrednictwem akcji kluczowej 2; platforma jest finansowana na podstawie artykułu 14.1. lit. b) rozporządzenia ustanawiającego program Erasmus+ i koncentruje się na uczeniu się dorosłych oraz ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym (CVET).

Login (0)
Topic
Weight
0