Discussion Details

Umiejętność krytycznego korzystania z mediów

Ebook_concept-in-text

       

Kompetencje cyfrowe są coraz częściej postrzegane jako główny składnik umiejętności podstawowych . Istnieje wiele inicjatyw mających na celu zdefiniowanie kompetencji cyfrowych. Jednak w wielu przypadkach, zwłaszcza na szczeblu ustawodawczym, krytyczne myślenie i refleksja nad treściami cyfrowymi nie otrzymują koniecznej uwagi, aby bezpiecznie poprowadzić obywateli Europy przez technologiczne wyzwania.

W 2017 r. UNESCO opublikował raport p.t.: „Umiejętności cyfrowe w życiu i pracy”. Raport przedstawia zestaw wzajemnie powiązanych umiejętności, które składają się na kompetencje cyfrowe, od podstawowych umiejętności funkcjonalnych do specjalistycznego know-how, w tym umiejętności korzystania z informacji, obejmującej zdolność do krytycznej oceny informacji, jej celów i metod upowszechniania.

W nadchodzącej dyskusji zapraszamy naszych uczestników do podzielenia się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami:

• W jakim stopniu umiejętności krytycznego korzystania z mediów jest częścią umiejętności cyfrowych w twoim kraju?

• W jakim stopniu decydenci polityczni i inne podmioty zainteresowane umiejętnościami podstawowymi są świadomi potrzeby rozwijania umiejętności krytycznego korzystania z mediów wśród dorosłych o niskim poziomie kwalifikacji?

• Jakie są według ciebie największe wyzwania w nauczaniu umiejętności krytycznego korzystania z mediów ?

• Jak opisałbyś najważniejsze czynniki, które stanowią są podstawą w umiejętności krytycznego korzystania z mediów?

• Czy możesz opisać jakieś inicjatywy w swojej dziedzinie zawodowej, środowisku, dotyczące umiejętności krytycznego korzystania z mediów w powiązaniu z rozwojem kompetencji cyfrowych?

Dyskusja, którą poprowadzi Graciela Sbertoli, Sekretarz Generalna EBSN, rozpocznie się 28 sierpnia (środa) o 12:00 CET a zakończy się 29 sierpnia (czwartek) 17:00 CET.

 

Seria EBSN Capacity Building dostarcza bezpłatne otwarte zasoby edukacyjne (OER) i kursy online (MOOC) za pośrednictwem EPALE, w celu pomocy we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących ścieżki poprawy umiejętności w państwach członkowskich UE.

Login (10)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz rozpocząć dyskusję?

Nie wahaj się! Rozpocznij nową dyskusję!