Discussion Details

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  

 

Online discussion basic skills.

Zapewnienie podstawowych umiejętności dla wszystkich jest niezbędnym krokiem umożliwiającym społeczeństwom walkę z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami społecznymi, zdrowotnymi, środowiskowymi i gospodarczymi oraz skuteczną realizację polityki w celu wspierania zrównoważonego rozwoju europejskich społeczeństw i gospodarek oraz promowania zdrowszej planety.

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej. Tworzenie spójnych środków politycznych, które wspierają osoby nieposiadające umiejętności podstawowych, jest konieczne nie tylko dlatego, aby ścieżki poprawy umiejętności stały się sukcesem, ale także po to, aby pomóc w budowaniu bardziej odpornych i otwartych na integrację społeczeństw.

Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó

Dyskusja będzie obejmowała następujące tematy:

  • umiejętność krytycznego czytania i pisania

  • alfabetyzm zdrowotny

  • alfabetyzm finansowy

  • umiejętność pisania i liczenia

  • podstawowe umiejętności cyfrowe.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej internetowej dyskusji na temat edukacji w zakresie umiejętności podstawowych w dniach 16-17 września 2020!

Komentarze będą otwarte już 7 września, aby uczestnicy mogli się przedstawić lub zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem.  

Login (27)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz rozpocząć dyskusję?

Nie wahaj się! Rozpocznij nową dyskusję!