Czy platforma EPALE jest kompatybilna z W3C?

EPALE jest zgodna ze standardami internetowymi, takimi jak HTML 5, XHTML 1.0 Transitional, CSS 3 i WAI poziom A. Standardy te opracowane zostały przez konsorcjum World Wide Web (W3C) w celu poprawy dostępności treści internetowych.

Login (0)
Weight
0