Przejdź do treści
News
Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat indywidualnych kont edukacyjnych. Podziel się swoją opinią!

Public consultation on Individual learning accounts launched. Have your say!

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez EPALE Moderator


Indywidualne konta edukacyjne dla osób w wieku produkcyjnym zapewniają im budżet, który mogą przeznaczyć na szkolenia w celu podniesienia swoich umiejętności i szans na zatrudnienie. W ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja Europejska oceni, w jaki sposób ewentualna inicjatywa w tej dziedzinie mogłaby pomóc w wypełnieniu istniejących luk w dostępie do szkoleń i pomóc osobom dorosłym w radzeniu sobie ze zmianami na rynku pracy. Ocena ta będzie obejmować szerokie konsultacje z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami.

W tym celu Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat indywidualnych kont edukacyjnych. Konsultacje są otwarte do 16 lipca 2021 r.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się obywateli z krajów unijnych i państw trzecich, władze lub organizacje reprezentujące władze państwowe, regionalne, lokalne i gminne, podmioty świadczące usługi edukacyjne i szkoleniowe, partnerów społecznych, przedstawicieli przemysłu/przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, organizacje międzynarodowe i naukowców. Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat określenia potrzeb, jak celów, treści i skutków proponowanej inicjatywy.

Jak wziąć udział?

W konsultacjach można uczestniczyć, wypełniając kwestionariusz online. Swoje uwagi można również przesłać na poniższy adres e-mail: EMPL-ILA@ec.europa.eu

Kwestionariusze są dostępne w niektórych lub wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. W trosce o przejrzystość organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Informacje ogólne

Cyfrowe i ekologiczne przemiany oraz zakłócenia wywołane przez COVID-19 powodują istotne zmiany strukturalne na rynkach pracy i zasadniczo zmieniają wymagania dotyczące umiejętności w wielu zawodach. Zwiększa to znaczenie rozwijania umiejętności przez całe życie, aby wyrównywać szanse, wspierać przemiany na rynku pracy i promować włączenie społeczne. Jednocześnie znaczna i rosnąca część osób jest zatrudnionych w nietypowych formach pracy np.: w niepełnym wymiarze godzin, praca tymczasowa, praca na czas określony, praca dorywcza i sezonowa, samozatrudnienie. W połączeniu z rosnącą liczbą zmian na rynku pracy w ciągu całego życia zawodowego oznacza to, że coraz więcej osób jest narażonych na ryzyko nieotrzymania od pracodawcy wystarczającego wsparcia na szkolenia. Czy indywidualne konta szkoleniowe mogą być częścią rozwiązania tego problemu?

Co to są indywidualne konta edukacyjne?

Indywidualne konta edukacyjne to osobiste konta, na których można gromadzić kredyty i wydawać je na zatwierdzone szkolenia, doradztwo lub usługi walidacyjne. Jak wspomniano powyżej, są one jednym ze sposobów zapewniania osobom indywidualnym uprawnień szkoleniowych. Istnieją również pokrewne systemy, które zapewniają poszczególnym osobom prawa do szkoleń bez konieczności posiadania konta osobistego. Należą do nich programy bonów szkoleniowych (często dla określonych grup docelowych i prowadzone przez urzędy pracy) oraz indywidualne budżety na kształcenie lub rozwój osobisty, które czasami są również oferowane przez przedsiębiorstwa swoim pracownikom lub negocjowane przez partnerów społecznych w kontekście układów zbiorowych.

Czy indywidualne konta edukacyjne mogą pomóc w zdobywaniu przez dorosłych potrzebnych im umiejętności, niezależnie od ich statusu zatrudnienia?

Weź udział i podziel się swoją opinią! Odwiedź stronę: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training/public-consultation_pl

 

 

Login (4)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej