News
Aktualności

Publikacja „Edukacja polonistyczna osób dorosłych. Język polski w zaocznym liceum dla dorosłych”

Jak zaznacza autor publikacji, Mateusz Kołodziej (polonista pracujący aktualnie w jednej z tarnowskich szkół średnich), nie jest to kolejny poradnik z cyklu „jak być lepszym nauczycielem”, jaki został stworzony przez kogoś, kto nie ma pojęcia o współczesnej szkole, ponieważ nigdy w niej nie pracował albo ostatnią przeprowadzoną lekcję datuje na kilkanaście lat wstecz. „Edukacja polonistyczna osób dorosłych” to książka, w której krok po kroku przedstawiona została edukacja polonistyczna w zaocznej szkole dla dorosłych, którą autor zna jako czynny nauczyciel.

Praca z osobami dorosłymi jest diametralnie różna od pracy z dziećmi i młodzieżą. Można jednak mówić o jednym podobieństwie: jest ona wyzwaniem zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. W przypadku edukacji formalnej, jaką reprezentuje zaoczne liceum dla dorosłych, gdzie odbywają się zajęcia języka polskiego, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Pierwszym, najbardziej oczywistym, jest wiek uczącego się. Różnorodność wiekowa osób pobierających naukę w przypadku tego typu szkoły jest bardzo duża (zazwyczaj waha się ona od około dwudziestego do pięćdziesiątego roku życia) i ma wpływ na dobór środków dydaktycznych oraz metod nauczania. A przynajmniej powinna mieć, ponieważ spora grupa nauczycieli pracujących w liceach dla dorosłych zapomina, że te same treści, które znajdują się w programie dla szkół średnich, nie mogą zostać zaprezentowane i przekazane uczniom, którzy już dawno mają za sobą okres młodzieńczy, w sposób identyczny jak nastolatkowi.

Okładka książki: Na kremowym tle zdjęcie przedstawiające fragment tablicy szkolnej. Z lewej strony czarny napis: Edukacja polonistyczna osób dorosłych.

Ważnymi czynnikami w przypadku tego typu szkoły są również:

  • aktywność zawodowa uczącego się,
  • historia jego dotychczasowej edukacji (kiedy została przerwana, dlaczego to nastąpiło i ile lat minęło od tego wydarzenia),
  • doświadczenie życiowe,
  • motywy ponownego podjęcia nauki.

Zadaniem nauczyciela na początku pracy z daną grupą dorosłych powinno być więc jak najlepsze rozeznanie się w sytuacji, a następnie dopasowanie elementów składających się na proces kształcenia. Wszystko po to, aby uczynić proces ten bardziej sprawnym i efektywnym.

Przystępując do edukacji osób dorosłych pamiętać należy, że nasi uczniowie dysponują o wiele bogatszym potencjałem intelektualnym, niż moglibyśmy przypuszczać, jednak ich największym atutem będzie życiowe doświadczenie, którego z oczywistych powodów brakuje dzieciom i młodzieży. Okazuje się to niezwykle pomocne przy rozwiązywaniu często piętrzących się problemów, jakie dorosłym uczniom przysparza edukacja (a w zasadzie powrót do niej). Dlatego też niezwykle istotne jest, aby nauczyciel polonista pozwolił uczęszczającym na zajęcia słuchaczom (a nawet lekko wymógł na nich) porównywanie lub przywoływanie tak zwanych sytuacji „z życia wziętych”, które dla strony uczącej się będą stanowiły nie tylko punkt odniesienia, ale także bezpieczny, znany element w często obcej przestrzeni literackiej. Dzięki takiemu zabiegowi uczący się będą świadomi, że zarówno oni, jak i ich doświadczenia są uznane przez nauczyciela za ważne i przydatne w trakcie zajęć, co automatycznie wpłynie na ich atrakcyjność oraz zmieni nastawienie dorosłych uczniów do całego procesu dydaktycznego.

W książce znalazło się miejsce m.in. dla analizy prawnego stanu zaocznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w polskim systemie edukacji, pozycji nauczyciela i ucznia-słuchacza uczęszczającego do tego typu szkoły, a także kilka praktycznych wskazówek dla osób pracujących jako nauczyciele języka polskiego z osobami dorosłymi. Finalnie, powołując się na doświadczenie własne oraz raport Najwyższej Izby Kontroli, zaprezentowane zostały perspektywy dla edukacji polonistycznej w przypadku dorosłych uczniów.

Książka swoją premierę miała na początku listopada 2021 roku i aktualnie dostępna jest w sprzedaży internetowej w formie drukowanej oraz elektronicznej.

Login (1)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej