Event Details
29 lis
2021

Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie

Remote Event
to

 

Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie.

 

W dniach 29-30 listopada Poznańskie Centrum Dziedzictwa zaprasza do udziału w Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie

Seminarium to spotkanie osób, które (zawodowo, z pasji, z wyboru) związane są z szeroko pojętą edukacją w obszarze kultury i dziedzictwa. Tegorocznym tematem są herstorie. Wystąpienia obejmować będą zarówno rozważania teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, turystyki, edukacji czy animacji społecznej.

Grono pracowników(czek) akademickich, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i społeczników (czek) poprowadzi przez meandry uprawiania herstorii. Na czym ona polega? Najkrócej ujmując (za L. Marzec) to gromadzenie wiedzy o kobietach - źródeł historycznych, materiałów oraz używanie ich przy interpretacji procesu historycznego - a także opowiadanie jej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. Tak zarysowane uprawianie herstorii tworzy nieograniczone pole współpracy różnych osób, podmiotów i grup. W tej właśnie współpracy tkwi potężna siła środowiska herstorycznego i potencjał kolejnych inicjatyw. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę charakterystyczną działań herstorycznych – oddolność. Wolontariusze(ki), społecznicy(czki), aktywiści(stki), animatorzy(ki) od wielu lat angażują się w prze-pisywanie „uniwersalnych” opowieści i przywracanie pamięci o kobietach, często stanowiąc inspirację do przedsięwzięć o charakterze formalnym i długofalowych zmian.

29 listopada odbędzie się cześć konferencyjna seminarium. Wśród zaproszonych prelegentów(tek) znajdują się między innymi dr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM, dr hab. Maciej Duda, prof. US, dr Małgorzata Tkacz-Janik.

Ważnym punktem seminarium będzie dyskusja „Dlaczego herstoria jest nam potrzebna właśnie dziś?”. Do podzielania się swoimi doświadczeniami zaproszeni zostali prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Marta Mazurek i prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk. Dyskusja ma na celu pokazanie różnorodnych perspektyw i ścieżek prowadzących do odkrywania przeszłości kobiet oraz różnorodnych form działalności w tym obszarze – nie tylko w roli strażniczek historii kobiet, ale także liderek i kreatorek teraźniejszości.

W ostatniej części spotkania prezentowane będą dobre praktyki uprawiania herstorii w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Uczestnicy(czki) seminarium opiszą między innymi takie projekty jak: „Metropolitanka” (Instytut Kultury Miejskie w Gdańsku/Stowarzyszenie Arteria), „Bydgoskie Kobiety” (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), „Szkoła dziedzictwa. Ona” (Poznańskie Centrum Dziedzictwa) czy działalność grupy rekonstrukcji herstorycznej „Bloomerki".

30 listopada odbędą się warsztat dla edukatorów(ek) i animatorów(ek) pracujących z/w instytucjach kultury i nie tylko. Warsztaty „Herstoryczne Projekty. Dużo praktycznej teorii” poprowadzi Katarzyna Dworaczyk.

UWAGA: 

W związku z pandemią COVID-19 w tym roku udział w seminarium oraz w warsztacie w formie online. Dostęp do seminarium przekazywany będzie drogą mailową po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.

Podczas zapisów na seminarium organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety poświęconej działaniom herstorycznym w instytucjach kultury. Z wynikami ankiet zapoznać się będzie można podczas seminarium w części dedykowanej dobrym praktykom.

Bezpłatne zapisy: https://bilety.pcd.poznan.pl/

Ankieta

Event Details
Status
As planned
Witryna wydarzenia
Typ organizatora
Inne wydarzenie
Organiser name
Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Grupa docelowa
Projekty i partnerzy
Koszty udziału
Nie

Have an event in mind?

Nie wahaj się! Kliknij na poniższy link i dodaj wydarzenie!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej