News
Aktualności

Można już zgłaszać projekty do Nagrody EAEA Grundtvig 2021!

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez Sjelle Hiebner


Banner displaying the words digitalisation and democracy, illustrated with a laptop, a smartphone...

 

Każdego roku EAEA przygląda się projektom edukacji dorosłych z Europy i nie tylko, w celu pokazania ich innowacyjności i doskonałości. Nagroda EAEA Grundtvig Award docenia rezultaty projektów, które tworzą nowe pomysły, partnerstwa, metodologie i sposoby, jak możemy pracować w edukacji dorosłych. W tym roku tematami przewodnimi są: cyfryzacja i demokracja.

 

Cyfryzacja i demokracja

Ostatni rok pokazał, że świat zmierza w kierunku społeczeństwa cyfrowego a relacje, instytucje i miejsca pracy są w coraz większym stopniu oparte na technologii. Chociaż cyfryzacja pozwala na stworzenie platformy dla wszystkich, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kwestii różnorodności, otwartości i przejrzystości. Przepaść cyfrowa znacznie się powiększyła, co sprawia, że duża grupa ludności ma niewielkie lub żadne podstawowe umiejętności cyfrowe, dostęp do nich i możliwości.

Rozwijanie alternatywnych mechanizmów i ofert dotyczących tego, jak internet może promować demokrację, upowszechniać i promować krytyczne myślenie, jak również umiejętność korzystania z mediów, jest niezwykle ważne. W związku z tym należy opracować jasną strategię dotyczącą tego, w jaki sposób edukacja dorosłych może przyczynić się do promowania demokracji z pomocą mediów cyfrowych/ internetu oraz jakie warunki wstępne muszą zostać stworzone, aby rozwinąć konkretne podejście do dorosłych słuchaczy. Celem jest wzmocnienie osób w podejmowaniu decyzji i rozwoju osobistym, zapewnienie dostępu do mediów cyfrowych i stworzenie bezpiecznych przestrzeni dla aktywnego zaangażowania w międzynarodowych kontekstach cyfrowych.

W tym kontekście szczególnie EAEA zachęca do podejmowania inicjatyw obejmujących procesy i metody partycypacyjne. Współtworzenie, współpraca i inicjatywy partycypacyjne są niezbędne do budowania obywatelstwa cyfrowego i promowania zaangażowania w działania na rzecz rozwoju, dlatego też EAEA zachęca do ubiegania się o tegoroczną Nagrodę Grundtviga. Poszukuje projektów i inicjatyw, które spełniają jeden lub więcej z poniższych celów.

    

Główne cele:

  • Opracowanie strategii lepszego promowania demokracji i myślenia krytycznego, a także umiejętności korzystania z mediów jako podstawowej kompetencji
  • Zniwelowanie różnic w dostępności poprzez zmianę sposobu, w jaki ludzie mają możliwość nauki cyfrowej i doświadczają jej
  • Aktywowanie sieci i partnerstw organizacji publicznych, prywatnych i obywatelskich, które promują demokrację i uczestnictwo w kontekście cyfrowym
  • Wspieranie inicjatyw, które sprzyjają zmianom politycznym poprzez edukację i angażowanie uczących się, praktyków i organizacji

   

Jak się zgłosić:

Wszystkie informacje o naborze, kryteriach i nagrodach są dostępne na stronie EAEA

Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Grundtviga należy przesłać  do 10 kwietnia 2021 r.

Login (12)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej