News
Aktualności

Międzynarodowe seminarium naukowe "100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce"

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych, zapraszają na konferencję "100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce", które odbędzie się w Szczecinie w dniach 4-5 października 2021 roku.

Impulsem do zwołania kolejnego międzynarodowego seminarium dotyczącego tematyki uniwersytetów ludowych jest setna rocznica powołania do życia pierwszego polskiego internatowego uniwersytetu ludowego w Dalkach koło Gniezna. Program wydarzenia zapowiada się bardzo ciekawie. Tematyka obejmuje zarówno historię i tradycję uniwersytetów ludowych, jak i wyzwania stojące przed aktualnie działającymi placówkami.

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin 

4 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (PONIEDZIAŁEK)

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji Powitanie uczestników (dr hab. Beata Bugajska, prof. US, dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW)

Koncert na dobry początek: Duet „Zoriuszka”

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Wystąpienia Gości Honorowych (wg zgłoszeń)

Wystąpienia przedstawicieli organizatorów (dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US – Dziekan WNS US, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW – Dziekan WNHiS AMW, mgr Angelika Felska – Prezes ZUL, mgr Jakub Mincewicz – Prezes OSUL)

 

10.45-11.45 – PIERWSZA SESJA PLENARNA (moderatorzy: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW)

 • Prof. dr Anders Holm (Københavns Universitet) – Grundtvig a idea szkół ludowych
 • Dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW – Polskie drogi do uniwersytetu ludowego
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pilch (Uniwersytet Warszawski) – Trudne pytania na wielkie jubileusze Uniwersytetów Ludowych

 

11.45–12.00 – Uroczyste otwarcie wystawy z okazji 100-lecia uniwersytetów ludowych w niepodległej Polsce (przygotowanie: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni).

 

12.15-14.00 - DRUGA SESJA PLENARNA (moderatorzy: dr hab. Beata Bugajska, prof. US, prof. dr Anders Holm)

 • Dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US – Emancypacja środowisk wiejskich w Polsce międzywojennej na przykładzie ruchu spółdzielczego i uniwersytetów ludowych
 • Prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (Opole) – Grundtvigowska idea uniwersytetu ludowego i ich realizacja na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym
 • Dr Mirosława Bednarzak-Libera (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Uniwersytety ludowe w zbiorach Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego
 • Prof. Karl Kristian Aegidius (Den Frie Lærerskole i Ollerup) – Demokracja a uniwersytety ludowe
 • Dyr. Elsebeth Gerner Nielsen (The Association of Folk High Schools in Denmark) – Rola uniwersytetów ludowych w demokratyzacji społeczeństwa
 • Mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka (Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych) – Pedagogika uniwersytetów ludowych Zofii Solarzowej „Chrzestnej” i jej aktualność w XXI w.
 • Mgr Jan Masłyk – Historia życiem pisana – czyli moje uniwersytety ludowe

 

14.45-16.15 – TRZECIA SESJA PLENARNA (moderatorzy: dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US, prof. dr hab. Tadeusz Pilch)

 • Dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM - Recepcja myśli ks. Antoniego Ludwiczaka w działaniach i refleksjach współczesnych duszpasterzy rolników i mieszkańców wsi
 • Dr Iwona Błaszczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Uniwersytety ludowe szkołą nowoczesnego regionalizmu – szanse i zagrożenia tradycyjnej kultury w globalizującym się świecie
 • Mgr Ewa Smuk-Stratenwerth (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie) – Od Grundtviga do Franciszka – inspiracje dla Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie
 • Dr. Maria Meiners-Gefken (Volkshochschule Krempe) – Miejsce uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych w landzie Schleswig-Holstein
 • Mgr Peter Mogensen (Brenderup Højskole) – Działania Brenderup Højskole na rzecz zrównoważonego rozwoju – inspirowanie uczniów do pracy nad alternatywnymi sposobami życia
 • Adj./lic. Trond Instebø (Hardanger Folkehøgskule) – Doświadczenia norweskich uniwersytetów ludowych

 

16.30-18.30 – CZWARTA SESJA PLENARNA (moderatorzy: prof. Eleonora SapiaDrewniak, mgr Angelika Felska, dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW)

a) Forum polskich uniwersytetów ludowych

 • Mgr Jakub Mincewicz (Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych) – Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych - szanse i zagrożenia
 • Mgr Elżbieta Gniazdowska (Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych) – Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych dawniej i dziś
 • Mgr Dorota Pronobis (Nadgoplański Uniwersytet Ludowy w Kruszwicy) – Rola Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego na styku Kujaw i Wielkopolski
 • Mgr Sulisława Borowska, mgr Mariusz Mówka (Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy), Kaszubski Uniwersytet Ludowy – obywatelskość w praktyce
 • Mgr Bożenna Pawlina-Maksymiuk (Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince) – Niematerialne dziedzictwo kulturowe – edukacja
 • Mgr Mirosław Mincewicz (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) – Ewolucja uniwersytetów ludowych na przykładzie Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy
 • Mgr Monika Wolańska (Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej) – Sztuka i rzemiosło w działaniach społecznych i ekologicznych
 • Mgr Elżbieta Gontarz (Uniwersytet Ludowy w Adamowie) – Adamów – w drodze do własnego uniwersytetu ludowego

 

b) Doświadczenia z międzynarodowego projektu „Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy”

 • Mgr Magdalena Przybyła-Małka (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) – Założenia projektu nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy
 • Mgr Ines C. Koch (Heimvolkshochschule am Seddiner See) – Internatowe uniwersytety ludowe w perspektywie aktualnych wyzwań
 • Mgr Lidia Król (Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy) – „Budżet w pigułce”. Ewaluacja kursu pilotażowego dla osób dorosłych o niskim poziomie kompetencji podstawowych
 • Mgr Bianca Thiel (Heimvolkshochschule Konrad-Martin-Haus) – E-Learning w uniwersytetach ludowych – o szansach i wyzwaniach. Raport z działań terenowych

 

5 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (WTOREK)

9.00-10.45 – PIĄTA SESJA PLENARNA (moderatorzy: dr Rafał Iwański, dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM)

 • Prof. Patrice C. McMahon, mgr Łukasz W. Niparko (University of Nebraska-Lincoln) – Zmiany w polskim społeczeństwie obywatelskim po roku 1989.
 • Mgr Levko Dovgan (ZURC – The West-Ukrainian Resource Center) – Żywym słowem przez Zoom: czy jest miejsce na zasady Grundtviga we współczesnym społeczeństwie ukraińskim?
 • Prof. Dr. Bernd Käpplinger (Justus-Liebig-Universität Gießen) – Dzieje uniwersytetów ludowych w Niemczech w latach 20. XX wieku – powrót do zróżnicowanych kierunków pracy
 • Dr Peter Buhrmann (Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum) – W sieci niemieckich uniwersytetów ludowych – szanse i wyzwania
 • Prof. dr hab. Agnieszka Bron (Stockholm University), dr hab. Małgorzata Malec-Rawiński (Stockholm University) – Folkhögskola w Szwecji – tradycje i zmiany

 

11.00-12.30 – SZÓSTA SESJA PLENARNA (moderatorzy: dr Iwona Błaszczak, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW)

Prof. dr hab. Ewa Przybylska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – Niemiecki dyskurs o edukacji dorosłych w środowiskach wiejskich

 • Lina Remnert (Folkhögskolornas serviceorganisation FSO) – Zakres działalności, rola i struktura Stowarzyszenia Szwedzkich Uniwersytetów Ludowych
 • Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – Dorośli uczą się inaczej?! Wnioski dla praktyki uniwersytetów ludowych
 • Dr Wacław Idziak - Pedagogika zabawy w realizacji misji uniwersytetów ludowych
 • Prof. dr Ove Korsgaard (Århus University) – Refleksje o Grundtvigu, uniwersytetach ludowych i demokracji 

 

12.45-14.15 – WARSZTATY (3 warsztaty do wyboru przez uczestników)

 1. warsztat (praktyczny) – podmiot odpowiedzialny: Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
 2. warsztat (historyczny) – podmiot odpowiedzialny: WNHiS Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 3. warsztat (praktyczny) – podmiot odpowiedzialny: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie

 

14.15-14.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej