Przejdź do treści
News
Aktualności

Komisja opublikowała praktyczny przewodnik dotyczący promocji uczenia się dorosłych w miejscu pracy

Przez ostatnie dwa lata eksperci z państw członkowskich próbowali lepiej zrozumieć co trzeba zrobić w celu promocji uczenia się w miejscu pracy. Komisja Europejska ułatwiła to w ramach grupy roboczej ET2020 w dziedzinie uczenia się dorosłych.

Sprawozdanie z jej prac jest już dostępne.

Sprawozdanie to stało się praktycznym raportem mającym na celu zainspirowanie interesariuszy, bez względu na to, czy są to organizacje rządowe, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, dostawcy usług szkoleniowych, społeczeństwa obywatelskie, czy też specjaliści w obszarze uczenia dorosłych.

Raport omawia, czym jest uczenie w miejscu pracy, dlaczego ważna jest promocja uczenia w miejscu pracy i co można zrobić, aby je promować. Zawiera on również ilustrowany opis polityk krajów członkowskich.

W jaki sposób stymulować edukację dorosłych w miejscu pracy

Raport identyfikuje 10 części składowych, które składają się na stymulowanie uczenia dorosłych w miejscu pracy:

  1. Zachęcanie pracodawców do tego, aby adoptowali kulturę uczenia się, która wspiera uczenie się długotrwałe
  2. Zagwarantowanie, żeby uczenie się w miejscu pracy prowadziło pracowników na ścieżkę uczenia się, która trwa przez całe życie (i jest wspierana przez systemy poradnictwa oraz walidację uprzednio zdobytej wiedzy)
  3. Zabezpieczenie długoterminowych zobowiązań wszystkich interesariuszy
  4. Zagwarantowanie efektywnej koordynacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami i uzgodnienie ról i odpowiedzialności
  5. Przekazywanie informacji dotyczących uczenia się dorosłych w miejscu pracy używając języka tych, których potrzeby powinny być wsparte
  6. Zapewnienie trwałego systemu współfinansowania, w którym wszyscy widzą korzyści płynące z inwestowania w uczenie się dorosłych w miejscu pracy
  7. Zagwarantowanie, że uczenie się w miejscu pracy jest dopasowane do potrzeb uczących się dorosłych
  8. Zapewnienie, że uczenie się w miejscu pracy odpowiada na potrzeby pracodawców
  9. Zagwarantowanie jakości uczenia się dorosłych w miejscu pracy
  10. Stworzenie efektywnego monitoringu i systemu ewaluacji tak, aby zagwarantować, że uczenie się dorosłych w miejscu pracy pozostaje użyteczne i efektywne

Przeczytaj cały raport

Społeczność praktyków na EPALE

Na EPALE kontynuujemy pracę w grupie roboczej w dziedzinie uczenia się dorosłych w celu dalszej wymiany przykładów polityki w stosunku do wyżej wymienionych 10 części składowych. Jeśli jesteście zainteresowani wymianą poglądów ze specjalistami ds. uczenia się dorosłych w miejscu pracy, dołącz do społeczności praktyków w tym obszarze.

Login (1)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej