Przejdź do treści
News
Aktualności

Jaka polityka szkoleniowa?

Rolą HR w dzisiejszym świecie jest budowanie zaufania i spójności – powiedział Nikolay Kirov, dyrektor ds. strategii i rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego podczas VI edycji konferencji „Quo Vadis szkolenia”. Ekspert wielokrotnie podkreślał potrzebę inwestowania w kompetencje miękkie pracowników w organizacjach, albowiem coraz częściej kierunek ich rozwoju wyznaczają nowe technologie. Natomiast prezes stowarzyszenia HR Business Partner Grzegorz Filipowicz omawiając narzędzia ICT wspierające procesy szkoleniowo-rozwojowe wyraził przekonanie, że 60 proc. uczniów rozpoczynających edukację będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma.

Z kolei Paweł Kopijer zaprezentował wyniki Ogólnopolskiego badania benchmarków efektywności polityki szkoleniowej. Tegoroczne badanie, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmowało trzy z sześciu kluczowych procesów w obrębie polityki szkoleniowej: standard zarządzania projektem szkoleniowym, partnerstwo organizacyjne wspierające efektywność szkoleń oraz praktyki ewaluacji efektywności szkoleń. Wyniki badania wskazują na brak ewaluacji projektów szkoleniowych w organizacjach. Ankieta poszkoleniowa, która jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem okazuje się niewystarczająca. Organizacje często nie potrafią odpowiedzieć na pytanie jakie konkretne korzyści dostarczyła dana inwestycja szkoleniowa. Problemem jest również wdrażanie nabytych podczas szkoleń kompetencji na stanowisku pracy. Brakuje bowiem działań motywacyjnych, które dodatkowo dopingowałyby pracowników do wdrażania usprawnień. Ponadto z raportu wynika, że uczestnicy szkoleń za mało angażują się w proces planowania projektów szkoleniowych, czego konsekwencją jest niewykorzystanie nowych kompetencji na stanowisku pracy.

Tegoroczna konferencja, która odbyła się 14 lutego w Akademii Leona Koźmińskiego, stanowiła doskonałą okazją do pokazania przykładów dobrych praktyk w obszarze szkoleń i rozwoju zawodowego. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in. absolwenci inkubatora HRDBP Aleksandra Lindner i Dariusz Pierzak oraz Anna Bartosińska, Anna Głąb, Iwona Golonko. Zaś Krajowe Biuro EPALE przybliżyło uczestnikom możliwości jakie stwarza Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej