Przejdź do treści
News
Aktualności

III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny

Już po raz trzeci odbył się Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, tym razem pod hasłem: „Dorośli w edukacji. Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania”. Spotkanie środowiska specjalistów zajmujących się edukacją dorosłych, które miało miejsce w Warszawie, 12-13 czerwca 2017 roku, zostało zorganizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

Podczas sesji plenarnych, obrad w ramach sekcji tematycznych, a także przy stolikach dyskusyjnych poruszano różnorodne kwestie związane z uczeniem się i nauczaniem dorosłych. Była to okazja do spotkania teoretyków i praktyków edukacji dorosłych, jak również naukowców reprezentujących dziedziny pokrewne dla pedagogiki.

W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele dziewiętnastu uniwersytetów i trzynastu szkól wyższych z całej Polski, goście z sześciu ośrodków akademickich z Czech, Słowenii i Szwecji, jak również reprezentanci instytucji i organizacji związanych ze wspieraniem edukacji dorosłych. Wśród uczestników byli obecni m.in. pracownicy Narodowej Agencji Programu Erasmus+, sektora Edukacja dorosłych oraz Krajowego Biura EPALE.

Otwarcia Zjazdu dokonała prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Dziekan Wydziału Pedagogicznego UW, która w swoim wystąpieniu wskazała na najważniejsze wyzwania stojące przed współczesną andragogiką: srebrną rewolucję i wielokulturowość. Następnie ogłoszono wybór nowej prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (ATA), którą została dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, oraz nowy skład Zarządu ATA. Znalazło się także miejsce na wystąpienie pierwszego, a obecnie honorowego prezesa ATA, prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego, który nakreślił wyzwania stojące przed Towarzystwem, związane z realizacją jego misji.

Pierwsza sesja plenarna była poświęcona wystąpieniom naukowców reprezentujących inne dziedziny nauki niż andragogiki – ukazali oni różnorodność kontekstów, w jakich mogą być rozpatrywane problemy edukacji dorosłych. W programie sesji ujęto następujące wystąpienia: Seksualność Polaków w cyklu życia. Konteksty andragogiczne (Prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski), Młodość i starość w kulturze. Między konfrontacją, dyskryminacją a szacunkiem (dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW), "Szkoła na całe życie" – Grundtvig i jego koncepcja edukacji dorosłych (dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. UW), Edukacja dorosłych w perspektywie ekonomii (dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW).

Kolejne dwie sesje spotkania były przeznaczone na obrady w ramach czterech sekcji tematycznych: Dorośli w sytuacji poradniczej, Dorośli wobec własnej biografii, Andragogiczne koncepcje, ujęcia, stanowiska oraz Dorośli wobec uczenia się własnego i innych. Równolegle uczestnicy mogli wziąć udział w obradach przy stolikach dyskusyjnych poświęconych – w pierwszej sesji – platformie EPALE oraz ofercie Pracowni Gier Szkoleniowych sp. z o.o., a w kolejnej – programowi Erasmus+ Edukacja dorosłych oraz ofercie Centrum Nauki Kopernik.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła sesja plenarna, podczas której swoje referaty wygłosili Prof. zw. dr hab. Mieczysław Malewski (Kulturowe matryce andragogiki), Prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk – Ambrozik (Fenomen całożyciowego uczenia się a globalna kultura edukacyjna), Prof. zw. dr hab. Józef Kargul (Jeszcze raz o mitach andragogiczych), Prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander (Usadowienie teorii kształcenia dorosłych w obszarze nauk humanistycznych). Następnie kontynuowano obrady w czterech sekcjach tematycznych: Dorosłość w perspektywie biegu życia, Aktywność dorosłych w kontekście instytucjonalnym, Dorośli w obszarach kultury oraz Dorośli wobec wyzwań spółczesności. Wzorem poprzedniego dnia, uczestnicy mogli przyłączyć się do dyskusji, jakie prowadzone były przez przedstawicieli wybranych instytucji: Fundacja wolnosłowa – Stół Powszechny, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Fundacja ZACZYN.

Organizatorzy przewidują publikację referatów wygłoszonych podczas Zjazdu w periodykach "Edukacja Dorosłych", "Rocznik Andragogiczny" oraz w publikacji pokonferencyjnej.

Autorzy: Karolina Milczarek, Iwona Buks

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej