News
Aktualności

Forum Edukacji Dorosłych za nami

Kpacholak_mg_1468_0

W poniedziałek 28 listopada w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Forum Edukacji Dorosłych zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

W imprezie uczestniczyło ponad 170 osób. Byli wśród nich decydenci,  trenerzy i edukatorzy osób dorosłych,  andragodzy, przedstawiciele bibliotek, domów kultury, muzeów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych, a także przedstawiciele Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konferencję otworzył Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Swoją obecnością Forum zaszczycili m.in. Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Grzegorz Kądzielawski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera, MNiSW; Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, MEN; dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, PARP oraz dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii UJ.

Forum było okazją do wspólnej dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed współczesną edukacją dorosłych, ze szczególnym naciskiem na edukacje pozaformalną.

Konferencja składała się z części plenarnej oraz trzech ścieżek tematycznych: 1) Sektorowe Rady ds. Kompetencji – PARP, 2) Instytucje Kultury dla edukacji dorosłych, 3) Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych. Podczas części plenarnej uczestnicy wysłuchali mów otwierających oraz mieli okazję śledzić bardzo ciekawą ekspercką dyskusję panelową. W ramach ścieżek tematycznych odbyły się dyskusje i warsztaty. Dodatkowo, na każdej z nich uczestnikom przedstawione zostały możliwości wykorzystania platformy EPALE.

Uczestnicy konferencji mieli do dyspozycji stoisko FRSE oraz przygotowane specjalnie na konferencję stoisko mobilne EPALE. Specjalnie na Forum przygotowana została wystawa prezentująca dobre praktyki w obszarze edukacji dorosłych oraz wykorzystania platformy EPALE.

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej