Event Details
3 Mar
2021

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks, Tallinnas

Estonia
Tallinn

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;
  • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades;
  • valib asjakohaseid tõendusmaterjale;
  • oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.

Koolituse maht: 7 tundi

Toimumisaeg: 03.03.2021 | 10:00-16:30

Koolitajad: Sigrid Aruväli ja Veronika Tuul

Event Details
Status
As planned
Typ wydarzenia
Wydarzenie z zakresu doskonalenia zawodowego
Witryna wydarzenia
Typ organizatora
Inne wydarzenie
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Registration URL
Dane kontaktowe
Liina Sieberk; liina.sieberk@innowise.ee; tel. 56 606 938
Grupa docelowa
Nauczyciele akademiccy, studenci, naukowcy zajmujący się andragogiką
Sieci i organizacje ds. uczenia się dorosłych
Zamierzenia i cele
Koolituse läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.
Oczekiwane efekty uczenia się
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija: ● omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist; ● analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades; ● valib asjakohaseid tõendusmaterjale; ● oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.
Uznawanie / zaświadczenie o udziale i/lub efekty uczenia się
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Koszty udziału
Tak

Have an event in mind?

Nie wahaj się! Kliknij na poniższy link i dodaj wydarzenie!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej