Co to jest Centralne Biuro EPALE i czym się zajmuje?

Centralne Biuro EPALE (CSS) to konsorcjum dwóch organizacji, Tremend i Lai-momo, które wspólnie pracują nad rozwijaniem i zarządzaniem EPALE. CSS współpracuje z Krajowymi Biurami EPALE, ekspertami ds. edukacji dorosłych i interesariuszami z sektora edukacji dorosłych, aby zamieszczać na platformie bieżące i użyteczne treści. CSS zarządza także punktem informacyjnym EPALE, rozsyła comiesięczny newsletter, zarządza komunikacją w mediach społecznościowych, wprowadza treści w witrynie, inicjuje i prowadzi dyskusje oraz organizuje wydarzenia tematyczne.

Login (1)
Topic
Weight
47