Przejdź do treści
Event Details
7 Dec
2020

ADULT EDUCATION STAFF TRAINING

Croatia
Zagreb
to

COURSE OVERVIEW:

Educators in adult education are very often overwhelmed with the specific issues they have to deal in adults’ classes (low level of motivation among students, mixed ability classes, students with specific learning needs). Apart from that, sometimes they are not skilled enough for preparing, organizing and evaluating courses, both for formal and non-formal programs. The work with adults requires specific skills, methods and knowledge. This course allows participants to get to know, experiment and practice the most relevant innovative teaching methods for work with adults. The general aim of this course is to foster excellence and innovation in education by empowering teachers, trainers, headmasters and other education staff to use innovative teaching methods.

 

AFTER COMPLETING THIS COURSE, THE PARTICIPANTS  WILL BE ABLE TO:

Use a variety of modern and interactive methods appropriate for adults

Apply adult development theory to adult education instruction, courses, and programs;

Understand better diverse individual adult learner needs and aspirations and create appropriate learning environment according to this

Utilize a broad repertoire of instructional strategies;

Plan, implement and evaluate adult education instruction, courses, and programs

PROGRAMME

 

Day 1, 9.00-17.00

Course overview

Participants' expectations

Networking activities

Differences in approach towards Adult Education in Europe

Specific issues related to adult education in Europe

 

Day 2, 9.00-17.00

Planning of the course programme in adult education , both formal and  non-formal

Organization of the course-problems and solutions

Evaluation -different approaches

 

Day 3 , 9.00-17.00

Communication in adult education classes- tips and tricks

Mixed ability classes- how to deal with it

Tailor- made adults’ classes

Effective classroom management strategies

Group management

 

Day 4, 9.00-17.00

Methods in adult education courses-overview

Interactive methods in adult education courses -workshop

 

Day 5, 9.00-17.00

Practice

- Simulation of some teaching methods

- Demonstration of some of teaching strategies

Course roundup and final evaluation

Validation of learning outcomes and certification ceremony

Guided tour 

Farewell dinner

Event Details
Status
As planned
Typ wydarzenia
Wydarzenie z zakresu doskonalenia zawodowego
Witryna wydarzenia
Typ organizatora
Inne wydarzenie
Organiser name
Public Open University Zagreb is the largest non-profit adult education institution in the Republic of Croatia with tradition that goes far back to the year of 1907, We offer a various formal educational programmes- starting from elementary and secondary school programmes for adults, as well as training and retraining courses. Apart from formal education, we offer a wide range of non-formal education courses such as foreign languages, art, crafts, ICT. Together with these programmes for adults, in the POUZ there are also programmes for children (dance courses, musical instruments courses and different creative workshops).We are especially proud of the Third Age University, which has specialized in non-formal education for senior citizens offering a wide range of courses of foreign languages, IT-skills, lectures and workshops on history, art, health and other interesting topics.
Our institution has more than 10 years long experience in developing and conducting various EU funded projects related to adult education and culture.
We are a member of EAEA (European Association for Education of Adults), a member of DANET (international umbrella association of education institutions, fostering education and science in the domains of lifelong learning, social participation and dialogue in the Danube countries), a member of AIUTA (International Association of Universities of the Third Age) and a member of Croatian Adult Education Society.
Dane kontaktowe
petra.glogolja@pou.hr
ana.majuric@pou.hr
Grupa docelowa
Nauczyciele akademiccy, studenci, naukowcy zajmujący się andragogiką
Sieci i organizacje ds. uczenia się dorosłych
Tematy
Uznawanie / zaświadczenie o udziale i/lub efekty uczenia się
At the end of the course, each participant will be awarded a certificate of attendance, together ( if requested) with the Europass Mobility Certificate.
Koszty udziału
Tak

Have an event in mind?

Nie wahaj się! Kliknij na poniższy link i dodaj wydarzenie!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej