Przejdź do treści
Co potencjalni użytkownicy EPALE sądzą na temat wielojęzyczności?

EPALE przeprowadziła sondaż na przełomie kwietnia i maja 2014 r., aby zapytać interesariuszy z sektora uczenia się dorosłych w Europie o opinię na temat proponowanych funkcji EPALE. W sondażu wzięło udział 1 914 respondentów z 37 krajów, z których większość zaznaczyła, że swobodnie czyta w języku angielskim. Niemniej EPALE to witryna wielojęzyczna i jej główne strony będą dostępne w 24 językach, a niektóre z kluczowych informacji będą dostarczane w 6 podstawowych językach UE (angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski i hiszpański).

Login (0)
Weight
0