Blog
Blog

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej – zawodowo bliżej Europy!

Uczniowie ZSTM w projekcie POWER!

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej jest zawodowo bliżej Europy!

Pod takim tytułem szkoła brała udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie  z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. 

Uczestnicy projektu – 32 uczniów oraz 4 opiekunów, zrealizowali dwie dwutygodniowe mobilności zagraniczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Praca na stanowiskach  w węgierskich firmach kolejowych pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego. W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier.

naprawa wagonu

Grupa 16 uczniów w zawodach technik logistyk oraz technik mechatronik przebywała na praktykach zawodowych w Wiedniu. Pracując w austriackich firmach, młodzież mogła również rozwijać zdobyte już umiejętności językowe zawodowe oraz uczyć się  w warunkach praktycznych, innych niż w szkole. W czasie wolnym uczestnicy skorzystali  z programu kulturalnego, dzięki czemu zwiedzili wiele słynnych miejsc – symboli Wiednia. 

W trakcie trwania projektu uczestnicy realizowali zadania wynikające z wymagań programowych projektu: powstał słowniczek zawierający najczęściej używane słownictwo branżowe z języka angielskiego, prezentacje multimedialne z mobilności do Wiednia  i Budapesztu, które zostały przedstawione całej społeczności szkolnej podczas spotkania podsumowującego działania projektowe. Uczestnicy zagranicznych praktyk podzielili się swoimi wrażeniami z wyjazdów, natomiast opiekunowie młodzieży wskazali na korzyści, jakie płyną z udziału w programie POWER. Podczas spotkania uczniowie otrzymali z rąk dyrektora szkoły certyfikaty oraz Europass Mobillity potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnictwo szkoły w projekcie przyczyniło się także do jej promocji wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz kreowania pozytywnego wizerunku placówki  w środowisku lokalnym.

Podsumowując działania w zakresie mobilności w programie POWER osiągnęliśmy jako szkoła następujące rezultaty: lepsze wyniki w nauce uczestników,  większe szanse na zatrudnienie i  perspektywę kariery, rozbudzenie inicjatywy i przedsiębiorczości,  większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości uczestników, lepsza znajomość języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych,  bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,  większa wiedza na temat projektów europejskich  i wartości UE,  większa motywacja do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.

Taka inwestycja w wiedzę, umiejętności i kompetencje przyniesie z pewnością korzyści indywidualnym osobom, instytucjom, organizacjom i całemu społeczeństwu, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju oraz zapewniając równy dostęp i włączenie społeczne  w Europie  i poza jej granicami.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej