Przejdź do treści
Blog
Blog

Zajęcia wyrównawcze dla doradców zawodowych, na które sama chętnie bym się zapisała

Praca doradcy zawodowego wymaga stałej uważności i nieustannego przyglądania się własnym kompetencjom. Uświadomiona niekompetencja jest dobrym punktem wyjścia do projektów rozwojowych. Dopiero wówczas, kiedy wiem, czego nie wiem, mogę zacząć się zastanawiać, gdzie mogę potrzebną wiedzę uzyskać, jak rozwinąć brakujące umiejętności, od kogo i gdzie chcę się uczyć. Dlatego chcę zaproponować krótką listę zagadnień, która może być inspiracją do poprzyglądania się własnym kompetencjom doradczym.

Praca doradcy zawodowego wymaga stałej uważności i nieustannego przyglądania się własnym kompetencjom. Uświadomiona niekompetencja jest dobrym punktem wyjścia do projektów rozwojowych. Dopiero wówczas, kiedy wiem, czego nie wiem, mogę zacząć się zastanawiać, gdzie mogę potrzebną wiedzę uzyskać, jak rozwinąć brakujące umiejętności, od kogo i gdzie chcę się uczyć. Dlatego chcę zaproponować krótką listę zagadnień, która może być inspiracją do poprzyglądania się własnym kompetencjom doradczym.

     

    

  

Uświadomiona niekompetencja jest dobrym punktem wyjścia do projektów rozwojowych. Dopiero wówczas, kiedy wiem, czego nie wiem, mogę zacząć się zastanawiać, gdzie mogę potrzebną wiedzę uzyskać, jak rozwinąć brakujące umiejętności, od kogo i gdzie chcę się uczyć.

Praca doradcy zawodowego wymaga stałej uważności i ustawicznego przyglądania się własnym kompetencjom. Pracujemy w obszarach, których zmienność jest ich podstawową cechą. Nie mam tu na myśli wyłącznie dynamiki i kierunków przemian na rynku pracy. Konieczne jest także zauważanie przeobrażeń w ofertach edukacyjnych, w procesie zdobywania kwalifikacji w zawodach, w ofertach związanych z kształceniem ustawicznym, z edukacją na poziomie akademickim.

Konsekwencje posiadania nieaktualnej i niepoprawnej merytorycznie wiedzy są bardzo poważne i rozległe. Jeśli projekty doradcze powstają na bazie przeterminowanych informacji, to ich odbiorcy otrzymują z jednej strony nieprawdziwe dane, a z drugiej ograniczamy im dostęp do szans i możliwości, jakie pojawiają się w kontekście projektów karierowych, edukacyjnych, zawodowych.

Dlatego chcę zaproponować (krótką) listę zagadnień, w świetle których każdy doradca powinien dokonywać swoistej rewizji swoich własnych kompetencji doradczych. Nie ważne, jak długo pracujemy w zawodzie. Tutaj czas i doświadczenie wcale nie muszą działać na naszą korzyść. Zmiany zachodzą dynamicznie i obowiązek aktualizacji wiedzy, na postawie której udzielamy porad, jest stale obowiązujący.

  

1. ZSK, ERK, PRK, ZSU

Skróty znane czy nieznane? Jeśli nieznane, to reedukacja jest tu nie tylko wskazana, ale także i konieczna. Jako doradcy pracujemy w ramach wyznaczanych przez te dokumenty. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji została uchwalona 22 grudnia 2015 r. Od tego czasu w obszarze ZSK naprawdę dużo się dzieje. W Polsce kwalifikacje są nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Jesli nie wiesz, czym różnią się kwalifikacje pełne od cząstkowych, jakie są cechy kwalifikacji szkolnych, akademickich, uregulowanych i rynkowych, to czas zapisac się na szkolenia prowadzone przez ekspertów lub przynajmniej zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na portalu www.kwalifikacje.gov.pl Tam znajdziesz także informacje o Europejskiej Ramie Kwalifikacji i Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Dokumentem, który warto znać, jest także Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 www.ibe.edu.pl/pl/projekty-krajowe/zintegrowana-strategia-umiejetnosci Omówione są w nim założenia dotyczące integrowania edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej w kontekście rozwijania umiejętności sprzyjających szeroko rozumianym projektom karierowym. Ten dokument pokazuje jak, gdzie i poprzez jakie działania ideę lifelong learnig można wprowadzać w życie.

  

2. Współczesne teorie karier

Ile znasz teorii rozwoju zawodowego? Jakie znasz współczesne koncepcje projektowania karier? Nadal Twoim ulubionym (bo mam nadzieję, że nie jedynym) teoretykiem jest J. Holland?

W wydanej w 2019 r. książce Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice autorzy pod redakcją Nancy Arthur, Roberty Neault i Mary McMahon opisali 43 podejścia teoretyczne do doradztwa karierowego. Teoria Hollanda jest tylko jedną z nich. Jeśli opieramy się wyłącznie na teoriach cechy i czynnika, to nasza praca doradcza jest dość mocno ograniczona. Nowe teorie w większym stopniu korespondują z cechami współczesnych karier – ich nieprzewidywalnością, mozaikowością, potrzebą integrowania różnych ról życiowych i potrzeb. Warto je znać. Chociaż tak naprawdę trzeba je znać, bo podstawy teoretyczne nadają kształt naszej codziennej praktyce. Jeśli takie nazwiska, jak M. Savickas, R. Peavy czy N. Amundson nie są Ci znane, to tym bardziej warto uzupełnić swoją wiedzę. Także dlatego, że ich koncepcje są omawiane w polskiej literaturze.

Dla szybkiej reedukacji, w ramach must know, polecam dwa artykuły, w których zostały omówione współczesne trendy w teoriach karierowych:

Aby być na bieżąco w tym, co dzieje się w poradnictwie, jakie tematy są dyskutowane, jakie wyzwania są zauważane i akcentowane, warto także sięgać do rocznika Studia Poradoznawcze: www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl Tym bardziej że nie musimy płacić za dostęp.

  

3. System kształcenia w zawodach

To jest trzeci, ważny moim zdaniem, obszar wymagający stałej aktualizacji wiedzy. Trzeba wiedzieć, jak wygląda system, jakie zawody ze szkół branżowych 1. stopnia mogą być kontynuowane w szkołach branżowych 2. stopnia (bo przecież nie wszystkie), jakie możliwości dają Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, czy zawody na poziomie technika można zdobyć też w szkołach policealnych. To są pytania, które zadają nam osoby oczekujące pomocy w projektowaniu optymalnych ścieżek zawodowych i edukacyjnych. Nie ma tu miejsca na zgadywanie ani tym bardziej na fantazjowanie…

  

4. Nowoczesne technologie

Warto rozwijać swój warsztat. Nowoczesne rozwiązania mogą nam ułatwiać realizowanie celów doradczych na szkoleniach i w pracy indywidualnej. Oczywiście, konieczne jest tu dość krytyczne nastawienie. Szukamy tych rozwiązań, które rzeczywiście zwiększają efektywność lub komfort naszej pracy. Sposobem na rozwijanie tych kompetencji jest podglądanie warsztatu innych doradców i dzielenie się wiedzą.

  

5. Kompetencje doradcze doradcy zawodowego

Zawsze mogę pracować lepiej, uważniej, refleksyjniej. Doradca pracuje przecież sobą. Warto od czasu do czasu poprzyglądać się własnym zasobom, otworzyć się na informację zwrotną, przećwiczyć umiejętności, przewietrzyć warsztat, podpatrzeć, jak pracują i myślą inni doradcy.

  

A na jakie zajęcia na pewno bym nie poszła? Na narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym. Przede wszystkim dlatego, że panowałby tam tłok. Mam poczucie, że doradcy są ciągle nienasyceni w zakresie „narzędziówki”. I warsztaty z nowych, nowoczesnych, wyjątkowych, nowatorskich, niezwykłych i często drogich testów (też w wersji on-line) cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. A przecież najważniejszą techniką pracy doradcy zawodowego jest rozmowa. Zanim zapiszemy się na kolejne szkolenie z kolejnego testu, może warto poprzyglądać się własnym zwyczajnym, tradycyjnym kompetencjom doradczym, czyli naszej osobistej wiedzy i naszym osobistym umiejętnościom pracy z drugim człowiekiem.

  

***

dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

   

Być może zainteresuje Cię także:

Doradztwo zawodowe jako dobro luksusowe

Na jakie pytania nie odpowie doradca zawodowy. A przynajmniej nie powinien...

Kim chcę być? Pytanie dla odważnych

Przewietrz swoje cele!

Planowanie to nie wszystko. Karierą można też zarządzać

Doradztwo karierowe czy akademickie? Jakiego doradztwa potrzebują studenci?

Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się

Jesteś zainteresowany rozwojem pracowników i doradztwem zawodowym? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (3)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej