Przejdź do treści
Blog
Blog

Webinarium EPALE: Jak diagnozować zasoby karierowe dorosłych?

Projektowanie i rozwijanie karier zawodowych warto oprzeć na rzetelnej diagnozie zasobów.

Na webinarium zapraszamy doradców zawodowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematem projektowania i rozwijania karier edukacyjno-zawodowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznawać zasoby karierowe dorosłych i co warto diagnozować, aby wzmocnić samoświadomość klientów na temat ich zasobów i ograniczeń.

  • Poszukamy odpowiedzi na pytania:
  • Czym są zasoby karierowe?
  • Jak można je diagnozować?
  • Jakie są cechy dobrej diagnozy?
  • Jak dobierać metody, techniki i narzędzia diagnostyczne?
  • Jakie kompetencje diagnostyczne powinien posiadać doradca zawodowy pracujący z osobami dorosłymi?

Webinarium: Jak diagnozować zasoby karierowe dorosłych?

7 października 2021 roku, godz. 17.00. Webinarium poprowadzą: dr hab. Małgorzata Rosalska i dr Jakub Wierzbicki.

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE

Więcej informacji oraz link do rejestracji na webinarium! 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE: Zarejestruj się

***          

dr hab. Małgorzata Rosalska – Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

dr Jakub Wierzbicki – psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie adiunkt w Collegium da Vinci w Poznaniu. W 2017 roku obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy oraz psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.

 

Webinarium EPALE – cykl spotkań on-line, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do kadry edukacji dorosłych, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej