Przejdź do treści
Blog
Blog

Uskrzydlona edukacja dorosłych

Inkubatory innowacji w dziedzinie edukacji dorosłych interesowały mnie co najmniej od 2015 roku, gdy Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na ich prowadzenie. W tym roku zwycięzcy tamtego rozdania prezentują osiągnięte rezultaty.

Inkubatory innowacji w dziedzinie edukacji dorosłych interesowały mnie co najmniej od 2015 roku, gdy Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na ich prowadzenie. W tym roku zwycięzcy tamtego rozdania prezentują osiągnięte rezultaty.

Na liście wygranych ministerialnego konkursu znalazły się 4 projekty, realizowane są trzy z nich. Zgodnie z wytycznymi każdy z inkubatorów pracował z potencjalnymi innowatorami w 4 krokach:

 • pozyskanie pomysłów na innowacje poprzez konkurs,
 • wspieranie przygotowywania szczegółowych opisów innowacji,
 • wspieranie wybranych innowatorów w przygotowywaniu i testowaniu  innowacji,
 • wybranie najlepszych innowacji.

Zadaniem inkubatora było zapewnienie różnorodnych form wsparcia twórcom pomysłów, aby ostatecznie pokazać światu 40 innowacji w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych. To prawdziwe wyzwanie, biorąc pod uwagę, że każda osoba zgłaszająca się z pomysłem musiała przejść skomplikowaną procedurę wnioskowania, aby uzyskać nagrodę w postaci wielu godzin coachingu i doradztwa, tworzenia, testowania i finalnie udostępnienia całości materiałów swojej pracy. Na linii startu skutecznie zatrzymał niektóre podmioty brak możliwości pokrywania kosztów innowatora, w tym administracyjnych, a także fakt, że właścicielem praw autorskich do stworzonych produktów stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

  

Projekt "Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji" 

Loga sponsorów i realizatorów

W marcu 2019 roku przedstawianie i promowanie mikroinnowacji w obszarze edukacji dorosłych rozpoczęło partnerstwo Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. i  Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, które zorganizowało całodniowe konferencje w Szczecinie, Krakowie i Warszawie. Uczestniczyłam w tej warszawskiej.

Do pierwszego etapu zgłoszono 141 pomysłów, z czego z czego 81 uznano za nieinnowacyjne (!). Oceny dokonywali eksperci projektu, przy czym warunkiem przejścia pomysłu do kolejnego etapu była ich jednomyślność w ocenie innowacyjności - niepowtarzalności pomysłu. Przeprowadzono 500 godzin doradztwa wspierającego specyfikację innowacji, następnie 397 godzin doradztwa, 820 godzin coachingu, aby ostatecznie dopracować i przetestować 41 koncepcji , z których 16 przeszło do kolejnego etapu, a 4 zostały uznane za warte szerokiego upowszechnienia.

Innowatorami zostało: 12 osób fizycznych, 7 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 9 spółek, 8 stowarzyszeń i fundacji.

Wśród pomysłów przeważały te oparte na wykorzystaniu platform intenetowych, grywalizacji i multimediów - ogólnie powiązane z nowymi technologiami (66% ), 32% to metody i programy szkoleniowe, a 2% (czyli 1 projekt) to gra planszowa.

Podczas warszawskiej konferencji zaprezentowano 4 innowacje uznane za najlepsze spośród inkubowanych.

  

Skrzydła dla kolektywu

Collective intelligence - to określenie jest podobno lepiej odbierane niż kolektywna inteligencja czy mądrość tłumu. O zjawisku i jego wykorzystaniu opowiadali dr Marcin Chmielowski i dr Rafał Olszowski, podczas prezentacji "Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw". Najkrócej - objawem kolektywnej inteligencji jest uzyskiwanie efektu synergii w zespole. Jej przykładem w intenecie jest Wikipedia czy fora internetowe. Temat ogromny i fascynujacy.

W ramach uskrzydlania pomysłu wykorzystania koncepcji collective itelligence Fundacja Instytut Aurea Libertas opracowała program szkoleniowy zawierający materiały edukacyjne (kurs e-learning, interaktywny multimedialny przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach) oraz narzędzia informatyczne (Debate hub). Użytkownik materiałów zyskuje możliwość wprowadzenia w organizacji rozwiązań opartych na kolektywnej inteligencji. Ma to pobudzić kreatywność i zaangażowanie pracowników, a także przełożyć się na wydajność i lepsze zarządzanie.

Wyraźnie odczułam pasję obu prezentujących panów zarówno do koncepcji collective intelligence, jak i do narzędzia, które pozwala obserwować i analizować ją na wiele sposobów (z użyciem konkretnych narzędzi informatycznych). Program szkoleniowy wydał się ledwie dodatkiem.

  

Podróże międzyplanetarne z innowacją

Zdjęcie aplikacji

  

Kolejne narzędzie wykorzystujące sieć internetową to "Metoda planet", czyli "inteligentny system diagnozy profilu kompetencji w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25. roku życia, pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach". Jest ona dostępna na stronie Metodaplanet.plw formie aplikacji online, która pozwala ona na precyzyjne określenie modelu kompetencji osoby w 10 obszarach głównych oraz 27 szczegółowych.

Obszary, które można diagnozować, zostały przypisane do poszczególnych planet, po których można „podróżować”:

 • Motywacja/Automotywacja (Motus);
 • Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania uczenia się (Scientia);
 • Inteligencja społeczna i emocjonalna (Cor);
 • Radzenie sobie ze stresem (Pavor);
 • Umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania projektami (Tempus);
 • Twórczość i innowacyjność (Ingeniosus);
 • Uwarunkowania pracy zespołowej (Turma);
 • Podejmowanie decyzji (Decisio);
 • Reagowanie na sytuacje trudne i konfliktowe (Conflictus);
 • Kompetencje komunikacyjne (Communicatio).

Osoba korzystająca z "Metody planet"  otrzymuje szczegółowy raport dotyczący każdego obszaru, który zawiera interpretację wyników oraz wskazówki dla użytkownika, jak może doskonalić się w danym obszarze. Raport może zostać przesłany np. do pracodawcy.

Innowację "Metoda planet" opracowała Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc.

  

Rowerem do kolejnego zadania

Zdjęcie aplikacji

  

Kolejna przedstawiona innowacja to również aplikacja edukacyjna z elementami grywalizacji. Po planszy poruszamy się już bliżej ziemi, rowerem, docierając do kolejnych punktów - dopracowanych graficznie domków. Celem edukacyjnym innowacji "Urząd w prostym stylu" jest wykształcenie umiejętności posługiwania się prostym i poprawnym stylem urzędowym w komunikacji pisemnej wśród urzędników.

Innowacja składa się z plików do zainstalowania na urządzeniach elektronicznych, 6 filmów instruktażowych w formie miniwykładów, scenariuszy merytorycznych poszczególnych etapów i wideo, a także instrukcji użytkowania innowacji dla administratora, użytkownika oraz odbiorcy.

Dopracowana grafika, elementy grywalizacji, filmy - to wszystko sprawia, że aplikacja jest przyjazna i ciekawa. Także dobór zagadnień merytorycznych - np. kwestie składniowe, konstrukcji analitycznych czy nadużywania słów modnych - odpowiada na niedostatki, które na co dzień możemy dostrzec nie tylko w tekstach urzędowych.

Urząd w prostym stylu to innowacja Natalii Dąbrowskiej (www.dobrzenapisane.pl).

  

Planszówka treningowa

Przykład kart gry Trening rozmowy

  

"Trening rozmowy" to towarzyska gra planszowa oparta na metodzie treningu umiejętności komunikacyjnych.

Inspiracją do jej stworzenia były doświadczenia autorek z prowadzenia warsztatów umiejętności komunikacyjnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".  Szkoła... to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku - czytamy w materiałach dotyczących gry.

Uczenie się podczas gry pozwala na swobodniejszą atmosferę, daje większe zaangażowanie osób uczestniczących. Rozgrywka polega na odpowiedzi na wylosowywane pytania z zakresu komunikacji. Gra odbywa się w małych grupach, warto by moderował ją ekspert, który wykorzysta sytuacje do prowadzenia dyskusji i komentarzy. W ramach innowacji został również opracowany poradnik umożliwiający prowadzenie rozgrywki bez profesjonalnego moderatora.

Gra "Trening rozmowy" została opracowana przez Fundację Rozwoju Lokalnego Progressu.

  

Skrzydła innowacji - technologia i gry

Podczas konferencji w Warszawie wiele kwestii mnie zainspirowało, część zdziwiła, pozostał też lekki niedosyt.  Ciekawe, że innowacje tak bardzo wiążą się z nowymi technologiami, choć wydawałoby się, że jest dużo innych możliwości. Być może to właśnie nieograniczone niemal możliwości technologiczne kuszą do tych rozwiązań.

Z punktu widzenia innowatora najbardziej użyteczne było uzyskanie wsparcia na tworzenie czegoś w ramach większej całości, (instytucji, programu), innowacji uzupełniającej inne działania czy pomysły lub po prostu wspierającej codzienną pracę. Collective intelligence czy aplikacja do szkoleń dla urzędów może fantastycznie wspierać pracę swoich twórców. "Trening rozmowy" autentycznie pomaga w pracy autorom-psychologom.

Znam nieco rynek projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł UE, więc towarzyszyła mi obawa co do ogólnej jakości materiałów. W tej kwestii opinię wyrobię sobie dopiero po zapoznaniu się z materiałami. Na razie poświęciłam trochę czasu na ściągniecie z internetu materiałów wszystkich 4 nagrodzonych innowacji. Wypróbuję, zaproponuję znajomym i współpracownikom.

Zajrzyjcie również i wy :) a ja czekam na kolejne konferencje upowszechniające :)

  

Gdzie znaleźć ...

Innowacje, o których piszę a także pozostałe opracowane w ramach projektu, są dostępne tutaj:

http://www.innowacje.zgd.com.pl/nasze-innowacje/

można ściągnąć pełne opisy i wszystkie elementy, także np. kody źródłowe, gotowe aplikacje. Warunkiem jest podanie swoich danych.

Szerszy opis działań w ramach projektu oraz pomysłów innowacyjnych w publikacji  "Vademecum innowatora" do pobrania:

http://www.innowacje.zgd.com.pl/podrecznik-dla-innowatorow-uzytkownikow-i-podmiotow-oceniajacych-i-realizujacych-projekty-innowacyjne/

  

***

Daria Sowińska-Milewska - certyfikowana trenerka, menedżerka projektów, związana z sektorem pozarządowym a szczególnie  - Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych i Fundacją Pro Cultura. Amasadorka EPALE.

  

Być może zainteresuje Cię także:

Gry szkoleniowe w pracy trenera

Gry i symulacje na szkoleniu

   

Jesteś trenerem, szkoleniowcem? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na temat pracy trenera dostępne na polskim EPALE

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej