Blog
Blog

Uczymy się, aby nauczać!

Z doświadczeń Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zwiększająca się grupa seniorów to nowe wyzwania, ale również ogromne możliwości rozwoju publiczności instytucji kultury. Chcąc wyjść im naprzeciw, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie postanowiło zacząć od wzmocnienia kompetencji pracowników, poprzez zagraniczną mobilność.

Polacy, podobnie jak reszta europejczyków, to naród starzejący się. Według różnych prognoz za dziesięć lat wiek senioralny osiągnie co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Zmiany demograficzne znajdują swoje odzwierciedlenie w różnorodnych obszarach, w tym w kulturze. Oznaczają one przede wszystkim zdecydowaną zmianę profilu odbiorców, wśród których co raz liczniejszą grupę stanowią osoby starsze. Tendencja ta jest wyraźnie zauważalna również w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Historyczne wnętrza oraz ogrody królewskiej rezydencji co raz chętniej odwiedzane są przez grupy seniorów. Ich zwiększone uczestnictwo zaobserwowano również podczas spacerów tematycznych, wykładów, pokazów rekonstruktorskich, warsztatów i wielu innych wydarzeń specjalnych. Rozwijanie programów edukacyjnych dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, wymaga przede wszystkim właściwie przeszkolonej kadry.

B_3_0

Spacer z grupą seniorów po ogrodach pałacu w Wilanowie

Aby wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom rozwoju publiczności Muzeum postanowiło zacząć od odpowiedniego przygotowania swoich pracowników w ramach projektu „Uczę się, aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatywa zakłada wzmocnienie kompetencji kluczowych poprzez realizację zagranicznej mobilności i obserwację pracy (job shadowing) oraz działań podejmowanych w instytucjach partnerskich. Szesnastu pracowników Muzeum weźmie udział w czterech czternastodniowych wyjazdach do trzech instytucji w Portugalii i we Włoszech: Parques de Sintra – Monte da Lua, Palácio Nacional de Mafra oraz Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – La Venaria Reale. Wnioski i obserwacje dobrych praktyk z mobilności zagranicznych zostaną sformułowane w postaci rekomendacji do nowego modułu szkoleniowego „Muzeum otwarte na seniorów” w ramach programu ECHOCAST Polska. Dzięki temu powstanie nowe przydatne narzędzie dla pracowników instytucji kultury, które pomoże im w wypracowaniu nowoczesnych standardów w zakresie tworzenia programów edukacji dorosłych.

Mobilności poprzedzał półroczny etap przygotowań, podczas którego odbyły się liczne spotkania, wykłady i warsztaty mające przygotować uczestników do udziału w projekcie. Pracowników przeszkolono w zakresie: kompetencji kluczowych w procesie uczenia się, kultury i charakterystyki miejsca mobilności, kluczowych aspektów edukacji dorosłych oraz facylitowania procesu uczenia się dorosłych. Dodatkowo przeprowadzono kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, zrealizowany w ramach lekcji grupowych i indywidualnych. Wszystkie te działania miały przygotować uczestników projektu do pracy zespołowej w grupach międzynarodowych na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie tworzenia programów edukacyjnych dla dorosłych.

Pierwsza grupa pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizuje swoją mobilność między 6 a 19 kwietnia 2019 roku a obszarem ich eksploracji będzie zespół obiektów tworzących krajobraz kulturowy portugalskiej Sintry. Tematem przewodnim programu zajęć jest edukacja osób dorosłych w zakresie ogrodów zabytkowych, ochrony przyrody i krajobrazu oraz rekonstrukcji historycznej. O efektach ich mobilności już wkrótce w kolejnym wpisie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: http://www.wilanow-palac.pl/ucze_sie_aby_nauczac_po_wer.html 

 

Projekt „Uczę się aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Interesujesz się edukacją kulturową dorosłych? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form w obszarze edukacji muzealnej?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE!  


Zobacz także:

Też tak chcę!

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej