Przejdź do treści
Blog
Blog

Trzeci poziom inżynierii dla innowacji!

Innowacja w nauczaniu opiera się po części na zróżnicowaniu i zastosowaniu nowych metod nauczania. Chodzi o uwzględnienie nowych zachowań i oczekiwań uczniów uzasadnionych w kontekście pojawienia się l’Apprenance (Nowa Polityka Nauczania we Francji – przyp. tłumacza). Wobec takiej perspektywy, wdrażane są trzy uzupełniające się poziomy.

Autor artykułu: Jean Vanderspelden

Język oryginału: francuski; tłumaczenie Krajowe Biuro EPALE Polska

Innowacja w nauczaniu opiera się po części na zróżnicowaniu i zastosowaniu nowych metod nauczania. Chodzi o uwzględnienie nowych zachowań i oczekiwań uczniów uzasadnionych w kontekście pojawienia się l’Apprenance (Nowa Polityka Nauczania we Francji – przyp. tłumacza). Wobec takiej perspektywy, wdrażane są trzy uzupełniające się poziomy.

  1. Kształcenie otwarte i/lub na odległość (FOAD) albo inżynieria regulacyjna.

Rozporządzenia dotyczące FOAD, które weszły w życie we Francji w sierpniu 2014 i w marcu 2017 roku dają nam zupełnie nową możliwość utworzenia i ożywienia ścieżki szkoleniowej, w czasie której kursanci mogą nie spotykać swoich instruktorów! W tym ekstremalnym  przypadku, a zwłaszcza we wszystkich sytuacjach przejściowych, niezbędna identyfikacja ścieżki nauczania nie odnosi się już ani do czasu, ani do miejsc, lecz do aktywności związanych z nauczaniem. Długość nauczania jest więc uśredniona. W przypadku nauczania opartego częściowo lub całkowicie na uczeniu na odległość, dowód na to, że kursant istotnie osiągnął postęp zależy od naszej zdolności do zorganizowania i rozwijania prac wykonanych przez kursantów oraz współpracy pomiędzy nimi.

  1. Różnorodne kształcenie lub inżynieria pedagogiczna.

Tak, jak istnieją różnorodne środki transportu, różnorodne źródła energii, tak dzisiaj w odniesieniu do nauczania FOAD mówi się o różnorodnym kształceniu. Jeżeli, w pierwszym odruchu, mówi się o kształceniu alternatywnym :  „na miejscu” i na odległość, to inne, równie ważne rozwiązania, decydują o innowacyjności oferty: zajęcia w Internecie i na CD- romie, zajęcia indywidualne i zespołowe, synchroniczne i asynchroniczne, itd., ale także, i przede wszystkim kształcenie i samokształcenie z pomocą nauczyciela, zajęcia w centrum szkoleniowym i /albo zajęcia szkoleniowe w sytuacjach zawodowych (FEST). Wszystkie te rozwiązania tworzą podstawę  różnorodnego kształcenia.

   3. Kształcenie cyfrowe albo inżynieria technologiczna

Kursant ucząc się nie działa już tylko w miejscu, lecz także, i to coraz częściej w czaso- przestrzeni nawiązując relacje i poprawiając skuteczność uczenia. Ta przestrzeń czasowa istnieje dzięki Internetowi, gdzie uczący się mają możliwości ułatwiające wyszukiwanie informacji, ich wymianę, współpracę, rozwój osobisty, itd. Możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja wzmacniają postęp uczących się w zależności od narzuconych ram, danych zaleceń i rad ekipy pedagogicznej. Zastosowanie tej metody jest możliwe pod warunkiem, że w czasie kształcenia uczniowie w sposób formalny i nieformalny, indywidualny i zespołowy, mają możliwość  posługiwania się przestrzenią/narzędziami internetowymi (Wideotelefonia, Informacje Natychmiastowe, Klasy wirtualne, itd.) /albo asynchroniczne (Platformy teleinformatyczne, Narzędzia Internetowe 2.0, Wirtualne Media Społecznościowe, Serious Games, Kursy szkoleniowe, stacja Tutos, itd.) oraz smartfonami, tabletami, albo laptopami. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest nabycie przez kursantów biegłości w posługiwaniu się narzędziami internetowymi.

Podsumowując, stworzenie systemu kształcenia, to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także zastosowanie ćwiczeń/aktywności najbardziej dostosowanych do sytuacji, których zadaniem jest pomoc uczniom w przyswojeniu  albo wykorzystaniu ich wiedzy. Połączenie różnych aktywności zamkniętych, otwartych  i swobodnych stanowi warunek,  aby uczniowie mogli je wykorzystać w przyszłości w nowych projektach zgodnie z trzystopniowym poziomem inżynierii technologicznej.

FOAD = multimodalne szkolenia = cyfrowe szkolenia

Jean Vanderspelden jest konsultantem szkoleń ITG Szkolenia i ekspertem tematycznym EPALE. Jest także twórcą bloga www.iapprendre.fr (link jest zewnętrzny)

Login (3)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej