Blog
Blog

TREE ASSESSOR – Podstawowa i zaawansowana ocena drzew – wytyczne dla kształcenia profesjonalistów

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób zajmujących się diagnostyką drzew.

Niniejsza publikacja jest częścią zestawu materiałów służących kształceniu osób zajmujących się oceną drzew, wypracowanych w ramach projektu pod umowną nazwą TREE ASSESSOR.

Podstawowa i zaawansowana ocena drzew_PL.pdf
(3.56 MB - PDF)
Pobierz

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób zajmujących się diagnostyką drzew poprzez wypracowanie kompleksowego programu szkoleń oraz materiałów dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej diagnostyki drzew (Tree Assessment).

Obszar zainteresowania projektu to przede wszystkim kraje Europy Środkowo Wschodniej, ale wypracowane rezultaty pracy intelektualnej są uniwersalne i mogą być użyteczne także w innych częściach Europy czy reszty świata.

Diagnostyka drzew to w ostatnich latach dynamicznie rozwijający się obszar w zarządzaniu zielenią. Przyczyniają się do tego wielorakie czynniki społeczne, prawne i techniczne.

logo

Po pierwsze, rosną oczekiwania społeczne wobec służb zarządzających zielenią. W dobie zmian klimatycznych mieszkańcy miast oczekują od nich wprowadzania i utrzymywania drzew, które łagodzą efekt wyspy ciepła i skutki gwałtownych ulew. Drzewa też czynią miasto atrakcyjniejszym miejscem do życia, przyczyniając się do wzrostu wartości nieruchomości.

Coraz częściej mieszkańcy miast domagają się, żeby wycinki drzew były ograniczone do tych, w których znajdujemy solidne uzasadnienie stanem drzewa. Z kolei, rozbudowa i remonty infrastruktury sprawiają, że coraz więcej drzew miejskich i przydrożnych jest uszkadzanych i wymaga diagnostyki.

Z drugiej strony, poszkodowani przez wypadki związane z drzewami coraz częściej dochodzą odszkodowań na drodze sądowej, co wymaga wykonywania ekspertyz diagnostycznych. Aby uniknąć problemów z sądami i ubezpieczycielami, zarządcy drzew wprowadzają systemy inspekcji drzew obejmujące całe miasta.

Mimo rosnącego znaczenia oraz ogromnej odpowiedzialności społecznej i materialnej wykonujących oceny drzew, diagnostyka drzew wciąż nie jest zawodem sformalizowanym.

Przegląd stanu w tym zakresie, którego wyniki opisano w rozdziale drugim, wskazuje, że pomimo podobieństwa zakresu zadań i oczekiwań wobec diagnostów drzew oraz zwiększającej się oferty sprzętu i aplikacji do oceny drzew, proces szkolenia oraz sprawdzania ich kompetencji jest bardzo zróżnicowany, a w wielu krajach nie istnieje.

Profesja nie jest objęta do tej pory systematycznym procesem kształcenia w Europie Środkowo-Wschodniej, a w innych krajach Europy także realizowana jest głównie w edukacji nieformalnej. Jednocześnie jednak widoczna jest potrzeba zmiany i formalizacji systemu kształcenia jak też certyfikowania oceniających drzewa.

Rezultaty Projektu TREE ASSESSOR odpowiadają zatem na ważną potrzebę mogąc przyczynić się do istotnej zmiany w dotychczasowej praktyce.

Na zestaw materiałów dla kształcenia osób zajmujących się oceną drzewa wypracowanych w Projekcie TREE ASSESSOR oprócz niniejszej pozycji składają się pomoce dla trenerów, pomoce do samooceny dla osób szkolących się oraz zestaw podręczników.

Poniżej zawarto krótki opis poszczególnych rezultatów projektu.

TREE ASSESSOR - Jak kształcić oceniających drzewa? Podręcznik dla trenerów

TREE ASSESSOR - Podstawy inwentaryzacji drzew Podręcznik dla inspektorów drzew i arborystów

TREE ASSESSOR - Dokumentacja w ocenie drzew Poradnik dla oceniających drzewa

TREE ASSESSOR - Grzyby nadrzewne Przewodnik dla inspektorów drzew

TREE ASSESSOR - Podstawy biologii, ekologii i biomechaniki drzew. Podręcznik dla inspektorów drzew i arborystów

TREE ASSESSOR - Instrumentalna diagnostyka drzew. Podręcznik dla oceniających drzewa – poziom zaawansowany

TREE ASSESSOR - Ocena drzewa z poziomu korony. Zaawansowana ocena drzew – podręcznik dla profesjonalistów

TREE ASSESSOR - Wprowadzenie do oceny stanu fizjologicznego drzew. Praktyczne metody pomiarów parametrów fizjologicznych

TREE ASSESSOR - Ocena gleby. Zaawansowana ocena drzew – podręcznik dla profesjonalistów

TREE ASSESSOR - Podstawowa i zaawansowana ocena drzew - wytyczne dla kształcenia profesjonalistów ZAŁĄCZNIK - SYLABUSY

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej