Przejdź do treści
Blog
Blog

«Organizacje otwarte na edukację dorosłych we Francji i w Polsce » Część 1

Z okazji obchodów Dni Erasmusa Krajowe Biura EPALE Polska i EPALE Francja prezentują wyjątkową wystawę zdjęć!! Zdjęcia powstały w trakcie realizacji różnych projektów związanych z edukacją dorosłych na przestrzeni 30 lat działania Erasmusa
Z okazji obchodów Dni Erasmusa Krajowe Biura EPALE Polska i EPALE Francja prezentują wyjątkową wystawę zdjęć!! Zdjęcia powstały w trakcie realizacji różnych projektów związanych z edukacją dorosłych na przestrzeni 30 lat działania Erasmusa!
Spójrz, może Ty też chcesz współtworzyć organizację otwartą na edukację dorosłych!

 

Mobilność kadry edukacji audiowizualnej

Fot. T. Jelski

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” zajmuje się edukacją audiowizualną i nowymi technologiami. Jako pierwsza organizacja w Polsce wykorzystuje metodę „wideo uczestniczącego” („participatory video”) w pracy z osobami dorosłymi, przede wszystkim z seniorami. W trakcie warsztatów poznają oni zasady realizacji filmów i tworzą własne wypowiedzi, decydując o tematyce oraz formie filmu. Instruktorzy pełnią rolę doradczą i wspierającą. W technice wideo uczestniczącego film jest narzędziem, nie celem – praca nad nim to przede wszystkim możliwość wymiany poglądów, dzielenia się doświadczeniem i przygotowywania własnych, zindywidualizowanych wypowiedzi. Projekt zrealizowany w ramach Erasmus + Edukacja dorosłych, Akcja1 Mobilność kadry edukacji dorosłych.

 

Ponad barierami i granicami 

Fot. Bruno Fidrych

Są wśród nich niewidzący od urodzenia i tacy, którzy większość życia widzieli, bo geny odpowiedzialne za utratę wzroku uaktywniły się dopiero w dojrzałym wieku. Takim właśnie osobom warszawski oddział Polskiego Związku Niewidomych (PZN) – z Anną Lemańczyk jako inicjatorką – zaproponował realizację projektu Ponad barierami i granicami, finansowanego przez program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Pomysłodawcom zależało na międzypokoleniowej i międzykulturowej wymianie doświadczeń i sposobów uczenia się. Dlatego do współpracy zaproszono również Austriacki Związek Osób Niewidzących i Niedowidzących.

 

READCOM - Reading club for adult learning Communities 

Fot. Krzysztof Kuczyk

Celem projektu było między innymi opracowanie metod edukacyjnych sprzyjających aktywizacji społeczności lokalnej i promowanie ich poprzez Kluby READCOM. W projekcie wzięło udział 7 instytucji edukacyjnych z 5 krajów (Austrii, Belgii, Portugalii, Turcji i Polski). Komisja Europejska wyróżniła koordynowany przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie projekt "READCOM - Reading club for adult learning Communities" jako jeden z 20 najlepszych projektów w historii programu Grundtvig.

 

AURORA POLARIS - Możliwości partnerstwa dla uczenia się: zasoby astronomii dla inspiracji seniorów

Fot. Krzysztof Kuczyk

Celem projektu realizowanego w ramach nauczania Programu Grundtvig było zbudowanie w Europie podstaw współpracy związanej z nauczaniem osób dorosłych, która polegać będzie na dzieleniu się doświadczeniem i umiejętnościami w pracy z osobami w starszym wieku oraz stworzenie szerokiego wachlarza zasobów edukacyjnych stanowiących spuściznę obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.W projekcie wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Grecji, Słowacji i Polski.

 

Building Key competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe

Fot. Bolesław Walędziak

Koncepcja nauczania i metody stosowane na uniwersytetach ludowych okazują się również bardzo aktualne współcześnie – Stowarzyszenie ZIARNO wykorzystuje je w kształceniu dorosłych w zakresie nabywania kompetencji kluczowych i edukacji ekologicznej. Celem projektu „Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe” jest ukazanie, że metody stosowane na uniwersytetach ludowych dają się dobrze przetłumaczyć na język kompetencji kluczowych, a także poznanie metod pracy stosowanych na innych uniwersytetach ludowych w zakresie rolnictwa ekologicznego. Projekt zrealizowany w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Login (7)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej