Blog
Blog

Szukaj przodka we Francji

Stowarzyszenia Historyczne Mazowsza Północnego prowadzi warsztaty genealogiczne, które rozwinęły zainteresowania i pasje dotyczące tworzenia archiwów rodzinnych. Wielu uczestników odnajdywało wśród swoich przodków Francuzów. Okazało się, że po wojnach napoleońskich dużo francuskich emigrantów, uchodźców zamieszkało na terenach Mazowsza Północnego. W związku z tym pojawił się problem, w jaki sposób możemy nabyć kompetencje międzynarodowe w poszukiwaniach genealogicznych przodków polskich rodzin we Francji. Umożliwiła nam to realizacja międzynarodowego projektu dla kadry Stowarzyszenia pt. „Szukaj przodka we Francji”.

ok. 5 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


Stowarzyszenia Historyczne Mazowsza Północnego zrealizowało projekt w zakresie międzynarodowej edukacji pozaformalnej kadry Stowarzyszenia pt. „Szukaj przodka we Francji” jako statutowy cel  międzynarodowej  edukacji osób dorosłych.

Przeprowadzaliśmy wcześniej warsztaty genealogiczne na Mazowszu Północnym, które rozwinęły zainteresowania i pasje dotyczące tworzenia archiwów rodzinnych. Wielu uczestników odnajdywało wśród swoich przodków Francuzów. Okazało się, że po wojnach napoleońskich dużo francuskich emigrantów, uchodźców zamieszkało na terenach Mazowsza Północnego. W związku z tym pojawił się problem, w jaki sposób możemy nabyć kompetencje międzynarodowe w poszukiwaniach genealogicznych przodków polskich rodzin we Francji.

Chcieliśmy wprowadzić francuską jakość badań genealogicznych, które są innowacyjne dla Stowarzyszenia. Mogliśmy uzyskać powyższe kompetencje poprzez naukę języka francuskiego i job shadowing pracy genealogów francuskich. Realizacja projektu odbywała się we Francji i w Polsce w okresie od 01.10.2019, a zakończyła się 30.12.2020. Wyjechaliśmy w drugiej połowie stycznia do Collége de Paris na naukę języka francuskiego w zakresie tematyki archiwalno-genealogicznej. Nauka trwała 10 dni po 6 godzin dziennie. Popołudniami poznawaliśmy paryskie archiwa, biblioteki i muzea w zakresie działań naszego projektu. Zrealizowaliśmy kurs  języka francuskiego w Collège de Paris, który  przełamał  barierę językową  kadry Stowarzyszenia. Poznaliśmy instytucje kultury w Paryżu: Lettres Sorbonne Universite, Service Historique de la Defense, Bibliothèque Nationale Française, Archive Nationale i Fundaction Napoléon.

W drugiej połowie lipca udaliśmy się do Musée Chateau de  Montrésor, gdzie w ramach job shadowingu  obserwowaliśmy i współuczestniczyliśmy przez 10 dni w pracy badawczej archiwistów – genealogów francuskich. Badania genealogiczne wykazały, że przybysze francuscy w Polsce rozwijali nauki humanistyczne, przyrodnicze, techniczne itp. Francuzi w wyniszczonej wojnami Polsce tworzyli elity, które gwarantowały rozwój gospodarczy kraju. Z kolei we Francji zamieszkało wielu polskich emigrantów popowstaniowych i Francuzi także szukają swoich polskich przodków. Dlatego nasza współpraca jest tak ważna, bo wykazujemy po polskiej i francuskiej stronie emigrantów i uchodźców. Pokazujemy historyczną tolerancję na tygiel narodowy i kulturowy. Zdobyliśmy także kompetencje z zakresu wiedzy i  umiejętności pracy badacza genealogii francuskiej. Współpraca francusko-polska zaowocowała stworzeniem bazy francuskich żołnierzy, którzy wybrali Polskę, w tym Mazowsze Północne na swoje dalsze życie.

Tematyka genealogiczna we Francji jest na bardzo wysokim poziomie i bardzo popularna wśród dorosłych i seniorów. To samo chcieliśmy zaszczepić Polakom. Przeprowadziliśmy trzy webinaria „Szukaj przodka we Francji” (2,9,16 listopada 2020), w których brali udział archiwiści, bibliotekarze, nauczyciele, księża, członkowie organizacji pozarządowych i pasjonaci genealogii rodzinnej w liczbie 60 osób z Mazowsza Północnego. Zainteresowanie naszymi trzema webinariami zaowocowało zaproszeniami do kolejnych spotkań konsultacji  face à face na Skypie, Zoomie i Microsoft Teams dla osób dorosłych, niepełnosprawnych i seniorów na Mazowszu Północnym. Trwałe rezultaty poprojektowe w formie webinariów, publikacji, fotorelacji, prezentacji umieściliśmy na stałe online: na EPALE, YouTubie, stronie Stowarzyszenia oraz profilu na Facebooku. Dzięki temu mogliśmy spopularyzować międzynarodowe rozwijanie pasji, zainteresowań edukacyjnych pozaformalnych na wszystkich etapach życia. Chcieliśmy zainspirować naszych odbiorców do uczenia się przez całe życie, które przyczyni się do ich  otwartości na europejskość.

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego (SHMP) zrealizowało projekt pt. Szukaj przodka we Francji w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z budżetu projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt.: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

                 

Publikacja

            


Zobacz także: 

Podręcznik do kursu TIK z elementami genealogii (16 scenariuszy lekcji + instrukcje)

Biografie polsko-niemieckie – projektem spotkań Polaków i Niemców

 

Login (10)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej