European Commission logo
Utwórz konto
Blog
Blog

Rozwój kompetencji zawodowych w Technicznych Zakładach Naukowych

Misją Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie jest przede wszystkim jak najlepsze wykształcenie kadry technicznej.

ok. 4 minuty czytania - polub, linkuj, komentuj!


Misją Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie jest przede wszystkim jak najlepsze wykształcenie kadry technicznej, która bez problemów podejmie pracę nie tylko na krajowym, ale również na europejskim rynku. Temu ostatniemu zadaniu służą różnego rodzaju projekty mające na celu dostosowanie kształcenia zawodowego nie tylko do potrzeb naszych uczniów,  ale też do możliwości rynku pracy. Realizowany w naszej szkole projekt „Rozwój kompetencji zawodowych” finansowany ze środków programu Erasmus + doskonale wpisuje się w tę misję.  

uczestnik projektu

uczestnik projektu

fot. archiwum autorki 

Projekt, koordynowany przez panią Marzenę Leszczak, pozwolił na wyjazd 77 uczniów, którzy są kształceni na różnych  kierunkach w Technicznych Zakładach Naukowych. Beneficjentami projektu dwutygodniowych zagranicznych staży zawodowych zostało: 52 techników  informatyków, 5 elektroników, 10 techników budownictwa, 5 mechaników i 5 mechaników lotniczych. W ramach projektu odbyły się następujące mobilności:

  • Braga (Portugalia) – 15 uczniów w terminie: 30. 08.2021- 10.09.2021.
  • Braga (Portugalia) – 31 uczniów w terminie: 24.04.2022.- 06.05.2022.
  • Malaga  (Hiszpania) – 31 uczniów w terminie: 03.07.2022-17.07.2022.

Podczas zagranicznych mobilności wszyscy uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, podróż na miejsce praktyk oraz kieszonkowe. Jeszcze przed wyjazdem beneficjenci korzystali ze wsparcia pedagogicznego, kulturowego i językowego (kurs języka angielskiego). Zagraniczne praktyki odbywały się w różnych lokalnych firmach i zakładach produkcyjno-usługowych, które zostały wskazane przez lokalnych partnerów projektu.  

Wszystkie staże regularnie były dokumentowane za pomocą prowadzonych przez uczniów dzienniczków. Po zakończonych praktykach przeprowadzono liczne ankiety, które badały zadowolenie  uczestników z odbytych staży.  Uczniowie wskazali w nich na szereg korzyści, które zapewniły im nabycie nowych kompetencji w obszarze umiejętności twardych jak i miękkich. W obszarze umiejętności twardych (mierzalnych) uczniowie biorący udział w projekcie odbyli staże zawodowe i uzyskali certyfikaty Europass-Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach z języka portugalskiego i hiszpańskiego. W tym obszarze należałoby wymienić  również doświadczenia zawodowe i kulturalne, które wynieśli uczniowie z odbytych staży w Portugalii i Hiszpanii.

uczestnik projektu

fot. archiwum autorki 

Do umiejętności miękkich (niemierzalnych), które wynieśli uczniowie po odbytych praktykach zaliczyć należałoby: umiejętność odnalezienia się w zespole międzynarodowym,  kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur, kształtowanie postawy dyscypliny wobec siebie i podjętych działań, rozwijanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych oraz zwiększenie: samodzielności, poczucia własnej wartości, motywacji do dalszego kształcenia, wiedzy o krajach europejskich, ich różnorodności kulturowej, radzenie sobie ze stresem oraz w sytuacji trudnej  np. zagubienia/ zniszczenia bagażu na lotnisku, zgubienia paszportu covidowego czy biletu lotniczego.

Ponadto, dzięki stażom zawodowym w innej kulturze i rzeczywistości, uczniowie: czują się  lepiej przygotowani do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności, poznali swoje mocne i słabe strony, potrafią się lepiej adoptować i odnajdywać w nowych, często trudnych lub stresujących sytuacjach, również zawodowych. Potrafią analizować informacje w sposób krytyczny, są bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań, są bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania, potrafią współpracować z osobami z innych środowisk i kultur. W trakcie projektu u uczniów nastąpił rozwój umiejętności kluczowych, w tym: umiejętności pracy w zespole, kreatywności, innowacyjności, a także rozwój kompetencji cyfrowych oraz wyszukiwania informacji, co w przyszłości pozwoli im lepiej zaplanować własny rozwój zawodowy.  Niewątpliwą wartością dodaną było to, że wyjazdy na mobilności, zarówno do Portugalii jak i Hiszpanii, przeciwdziałały i niwelowały negatywne skutki uboczne wywołane przez pandemię Covid–19. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wspierali się wzajemnie, wykazując cechy wysokiej odpowiedzialności za siebie i grupę.

uczestnik projektu

fot. archiwum autorki 

Wyżej wymienione umiejętności i zdobyte doświadczenie zawodowe to nie jedyna korzyść z uczestnictwa w stażach bowiem w program praktyk zostały wpisane wycieczki, które były znakomitą okazją do zaznajomienia się z bogatą kulturą odwiedzanych krajów. Spacery po Maladze, Frigiliana, Porto, Lizbonie czy Bradze, wyjazd na Giblartar (miejsce katastrofy lotniczej, w której zginął patron Technicznych Zakładów Naukowych – gen. W. Sikorski) czy  zwiedzanie niesamowitej jaskini w Nerja, kąpiel w oceanie, stały się dla wszystkich uczestników źródłem wielu  niezwykłych i barwnych wspomnień.


Autorka: Sabina Bińczyk

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej