European Commission logo
Utwórz konto
Blog
Blog

Poznaj Ambasadorów EPALE!

Ambasadorki i Ambasadorzy EPALE to grupa ekspertów wspierających nas na co dzień w rozwijaniu platformy

Są wśród nich trenerzy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Specjalizują się między innymi w doradztwie zawodowym, edukacji kulturowej, animowaniu społeczności lokalnych, nowych technologiach, metodach szkoleniowych, pracy edukacyjnej z seniorami czy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dzielą się swoim doświadczeniem na EPALE, gdzie możecie znaleźć ich artykuły, skomentować je, zadać pytanie autorom czy nawiązać z nimi kontakt za pośrednictwem platformy. Ponadto Ambasadorki i Ambasadorów możecie spotkać podczas organizowanych przez nas webinariów, warsztatów EPALE czy rozmów live na naszym profilu na Facebooku.

Śledźcie regularnie, co się dzieje na EPALE!

Kolaż składający się z 16 zdjęć Ambasadorów EPALE

Maciej Bielawski ekspert w obszarze włączenia społecznego oraz ekonomii społecznej. Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP, które od 25 lat wspiera aktywność społeczną i obywatelską. Jeden z inicjatorów utworzenia pierwszego w Polsce Forum Animatorów Społecznych. Animator wielu inicjatyw, rozwiązań, partnerstw lokalnych. Członek grup roboczych tworzących polityki publiczne i planujących wykorzystanie funduszy europejskich w obszarze włączenia społecznego.

dr hab. Dorota Gierszewski wykładowca akademicki, badaczka, trenerka, organizatorka społecznościowa, andragog. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc funkcję Kierownika Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Zainteresowana problematyką nieformalnej edukacji dorosłych, obywatelskości, migracji, międzykulturowości. Realizatorka projektów badawczych i edukacyjnych w kontekście aktywizacji społecznej dorosłych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania procesu uczenia się przez całe życie, kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, mniejszości narodowych i etnicznych.

Noemi Gryczko projektuje doświadczenia edukacyjne online i offline. Uczy, jak wykorzystywać technologie, aby lepiej angażować pracowników, studentów i uczestników konferencji. Wspierała ponad 400 wykładowców i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w transformacji cyfrowej. Wdraża projekty rozwoju kompetencji cyfrowych. Współautorka książki „Biznes w świecie mobile”.

Barbara Habrych – trenerka biznesu i edukacji, ekspertka HR i rynku pracy. Specjalistka HR z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu procesów HR. Autorka programów rozwojowych dla pracowników i menedżerów budowanych w oparciu o modele efektywności biznesowej. Współautorka eksperckiego podręcznika HRM. Certyfikowana tutorka i trenerka tutorów. Doradczyni zawodowa z talentem do odkrywania talentów. Absolwentka  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika (specjalności: pedagogika rodzinna, psychologia społeczna w edukacji) oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Krzysztof Jarymowicz  Prezes Fundacji dla Wolności, inicjator Etnoligi (projekt roku 2020 według UEFA) i innych programów (nie tylko) sportowych na rzecz równości i spójności społecznej. W 2021 wyróżniony nagrodą Fundacji POLCUL za wieloletnią działalność wspierającą uchodźców oraz integrację środowisk wykluczonych.

Agnieszka Leśny – pedagożka i kulturoznawczyni, naukowo związana z Wydziałem Pedagogicznym UW. Pracuje w trybie projektowym w różnych obszarach edukacji i biznesu. Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem zaangażowania, efektywnej komunikacji, zarządzania talentami, pracy na mocnych stronach zespołu, tworzeniu i realizowaniu wizji zmiany w organizacjach. Wykorzystuje metodykę experiential education ze szczególnym uwzględnieniem outdoor/adventure education (pedagogika przygody) oraz gier i grywalizacji. Współprojektantka kilku gier, w tym pierwszej gry menagerskiej o tzw. talentach Gallupa „Ekspedycja Mocy”. Prezeska Fundacji Pracownia Nauki i Przygody. Realizuje projekt doktorski o rejsach typu „Szkoła pod żaglami”.

dr Bartek Lis – socjolog i badacz społeczny, animator kultury i edukator związany z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, autor tekstów i artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" jako badacz, ewaluator i szkoleniowiec. W latach 2012-2017 kurator programu społecznego w Muzeum Współczesnym Wrocław (organizacja i współorganizacja ponad 300 wydarzeń kulturalnych – debat, warsztatów, projektów interdyscyplinarnych, wystaw). Pomysłodawca i realizator w CK Zamek projektów/cyklów edukacyjnych „Zamek Otwarty. Kultura dla i z seniorami trochę mniej samodzielnymi”, „Sztuka w ciemno”, „Nie widać” oraz „(nie)nowe publiczności”. Zajmuje się m.in. edukacją obywatelską, rozwojem publiczności (audience development), tematyką „niewidocznych niepełnosprawności”, „senioralnej zależności”, wykorzystywaniem sztuki w edukacji i praktyce społecznej, udostępnianiem oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Sławomir Łais – prezes zarządu OSI CompuTrain. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo uczeniem osób dorosłych i stosowaniem technologii informatycznych. Projektant rozwiązań technologicznych e-learning oraz blended learning z wykorzystaniem różnych podejść do uczenia, m.in. gryfikacji, social learning, personal learning environment. Przewodniczący Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Współzałożyciel XY Learning Team. Jeden z twórców Learning Battle Cards – podejścia grywalizującego proces projektowania procesów rozwojowych, współautor książki opisującej to podejście. Doradca i ekspert w wielu projektach, prelegent i popularyzator. Współautor badań LPES „Learning Problems – e-solutions” dotyczących realiów e-learningu w dużych firmach. Autor książki „Projektowanie efektywnych szkoleń” i współautor „Białej Księgi Usług Rozwojowych”. Autor bloga praktykatrenera.pl. Obserwator i entuzjasta zmian cywilizacyjnych.

Piotr Maczuga – pisze, nagrywa, szkoli i występuje publicznie, przybliżając temat nowych technologii w edukacji dorosłych. Na co dzień produkuje treści edukacyjne i cyfrowe eventy oraz buduje i modernizuje studia multimedialne. Współzałożyciel Fundacji Digital Creators.

dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Autorka książek i artykułów o tematyce doradczej i andragogicznej. Autorka programów wsparcia doradczego i programów kształcenia doradców zawodowych. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy.

Urszula Rudzka-Stankiewicz – pomagam ludziom w organizacjach zmieniać swoje zachowania. Łączę działania szkoleniowe z realnym wdrożeniem nowych umiejętności w praktykę. Jestem ekspertem ekonomii behawioralnej, praktykiem grywalizacji i facylitatorem. Projektuję scenariusze szkoleniowe z wykorzystaniem najlepszych metod i technologii (m.in. mikrolearning, social-learning). Zostałam dwukrotnie wyróżniona w raporcie „Strong Woman in IT”, założyłam sklep dla profesjonalnych edukatorów Gadżety Trenera, wykładam dla studentów anglojęzycznych na Wyższej Szkole Menedżerskiej oraz prowadzę firmę szkoleniowo-konsultingową Be/have Design.

Karolina Suska – socjolożka, trenerka, tutorka, dyrektorka instytucji kultury. Absolwentka UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Stypendystka MKiDN. Autorka i animatorka wielu projektów społeczno-kulturalnych. Aktywistka wiejska zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach. Miłośniczka psów, podróży i fotografii społecznej.

dr Marcin Szeląg – historyk sztuki, edukator, pracownik Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, od kilkunastu lat zajmujący się edukacją kulturową w instytucjach kultury w szczególności muzeach. Pełnił funkcję kierownika Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Przygotował projekty edukacyjne dla zróżnicowanych odbiorców, opracował scenariusze programów edukacyjnych, konsultował projekty nowo powstających instytucji kultury w zakresie ich potencjału edukacyjnego. Współzałożyciel Forum Edukatorów Muzealnych i animator jego przedsięwzięć o charakterze naukowymi i badawczym. Inicjator i autor projektu badań nad stanem edukacji muzealnej w Polsce. Jego zainteresowania badawcze związane są z krytyką instytucji, analizą ich działalności edukacyjnej, kolekcjonerstwem i sztuką współczesną.

dr Wojciech Świtalski – pedagog, andragog, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w teoretycznych i metodycznych podstawach procesu uczenia się dorosłych, w szczególności z wykorzystaniem gier i zabaw. Współwykonawca wielu projektów edukacyjnych dla dorosłych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zwolennik poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania innowacji w proces dydaktyczny. Sprawny organizator spotkań naukowych i wydarzeń edukacyjnych, promocyjnych czy animacyjnych. Autor publikacji z zakresu andragogiki.

dr Nina Woderska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. Dzięki połączeniu pracy samorządowca w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz realizatora projektów w organizacjach pozarządowych wszechstronnie działa na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej seniorów. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych. Pracuje również jako wykładowca uczelniany (m.in. na studiach podyplomowych z psychogerontologii na UWr). Chętnie dzieli się wiedzą nie tylko ze studentami, lecz także z młodzieżą, seniorami, pracownikami korporacji czy osadzonymi w zakładach karnych.

Katarzyna Žák-Caplot – kierowniczka Biblioteki i koordynatorka projektów Erasmus+ w Muzeum Warszawy. Lektorka języka polskiego i czeskiego jako obcego. Autorka językowych projektów bibliotecznych i muzealnych, w których łączy metody edukacji językowej, bibliotecznej i muzealnej. Kilkukrotna laureatka European Language Label. Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bibliotekarz Roku 2019 województwa mazowieckiego oraz laureatka III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotekarz Roku 2019. Mówi po polsku, czesku, francusku, angielsku i serbsku.

Login (7)

Komentarz

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej