Blog
Blog

Mitja Černko: rozwijanie zdolności do uczenia się i partycypacji

Edukacja cyfrowa umożliwia rozwój interakcji międzyludzkich bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

historia epale

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez EPALE Moderator

Moja biografia

Moja podróż jako edukatora osób dorosłych rozpoczęła się w wieku 19 lat, od doświadczenia kontrastu pomiędzy edukacją "formalną" i "nieformalną". Studiując psychologię, udzielając się w różnych (międzynarodowych) organizacjach studenckich i prowadząc społeczne projekty z zakresu nauki o danych, byłem pod coraz większym wrażeniem zakresu i głębi doświadczeń edukacyjnych oraz tego, jak wiarygodnie można je ułatwiać. 10 lat później, to spostrzeżenie wciąż napędza moje zaangażowanie w Forum Trenerów (TsF) - międzynarodową i interdyscyplinarną społeczność organizatorów szkoleń, których zbiorowa inteligencja nieustannie inspiruje mnie swoim innowacyjnym potencjałem.

Moje EPALE

Dopiero stawiam pierwsze kroki w odkrywaniu wartości, które oferuje EPALE. Wydaje mi się, że EPALE jest bardzo dobre w identyfikowaniu wiodących ekspertów i przewidywaniu trendów. Z tak licznie reprezentowanymi krajami i dzięki działaniom swoich ambasadorów, EPALE jest dobrze przygotowane do odgrywania roli filaru dla edukacji dorosłych w Europie. Jestem bardzo podekscytowany społecznościami praktyków i z niecierpliwością czekam na wykorzystanie ich potencjału do wymiany wiedzy oraz współpracy (międzynarodowej, międzypokoleniowej i interdyscyplinarnej), a także do zbliżenia europejskich edukatorów, tak pod względem wirtualnym, jak i fizycznym.

Moja historia

Obecnie jestem zaangażowany w edukacyjny projekt badawczy, którego celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie całościowego podejścia do wzmacniania podstawowych umiejętności, które przyczyniają się do rozwoju psychicznego, wspierających relacji i zdrowej kultury szkolnej. Dla mnie jako psychologa i pedagoga głównym przedmiotem zainteresowania jest suwerenność psychologiczna - zestaw zdolności umożliwiających świadome kształtowanie charakteru, promowanie dobrostanu i zapobieganie stresowi.

Rozwijanie zdolności do uczenia się i partycypacji zgodnie z tempem skomplikowania jest istotnym wyzwaniem naszych czasów.

Stoimy w obliczu rosnącej potrzeby lepszego nawigowania naszym procesem ewolucyjnym poprzez bardziej intencjonalne kształtowanie naszych własnych wzorców behawioralnych i mentalnych oraz proaktywne współtworzenie systemów, które (współ)zamieszkujemy. Jednym z podejść do rozwijania tych zdolności jest ACT (Acceptance and Commitment Training/Therapy) - w szczególności model Choice Point 2.0 (zob. Harris, 2018). Dodatkowo powinienem podkreślić cztery p Johna Vervaeke'a lub sposoby poznania, które rozwija ze swoimi współpracownikami. Mamy tendencję do skupiania się i doświadczania pierwszych dwóch p - propozycjonalnego i proceduralnego. Natomiast wiedzę perspektywiczną i partycypacyjną kultywujemy tylko pośrednio (podsumowanie sposobów poznania można znaleźć w artykule Czahajda i Černko, 2021).

Włączająca zmiana społeczna opiera się na wstępnych zdolnościach, o których mowa powyżej. Stworzyłem ramy pozwalające na rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi usługami, w które angażujemy się jako nauczyciele.

  • Podstawowym poziomem jest inżynieria społeczna - zastosowanie określonych technologii psychospołecznych (przedstawianie informacji, ułatwianie procesu burzy mózgów, mediacja w konflikcie...).
  • Druga warstwa to architektura społeczna - łączenie technologii psychospołecznych w celu (współ)tworzenia areny sprzyjającej konkretnemu celowi (np. uczeniu się, łączeniu, tworzeniu...), poprzez kształtowanie środowiska przestrzennego i czasowej sekwencji działań.
  • Najszerszym poziomem usług, w które musimy się zaangażować, aby osiągnąć trwały i namacalny postęp w tej kwestii, jest ekologia społeczna - budowanie społeczności poświęcone łączeniu odizolowanych grup w celu wspierania synergicznej koewolucji jednostek i organizacji zamieszkujących daną społeczność (zainteresowań, praktyki lub miejsca zamieszkania).

Podejściem, które działa na wszystkich tych poziomach, cieszy się rosnącym poparciem empirycznym i jest blisko związane z ACT, jest "Prosocial" (zob. prosocial.world). Jest ono wyraźnie zaprojektowane, aby wzmocnić grupy pracujące na rzecz wspólnych celów. Pomaga wyjaśnić, dopasować i zabezpieczyć interesy, wartości, potrzeby i możliwości jednostek w grupie, powtarzając ten proces na coraz większą skalę.

Jeśli chodzi o transformację cyfrową i blended learning, jestem zafascynowany niewykorzystanym potencjałem, jaki się w nich kryje.

Cyfrowa edukacja nie musi być lustrzanym odbiciem nauki stacjonarnej. Stwarza ona zupełnie nowe możliwości.

Umożliwia ona rozwój interakcji międzyludzkich bez ograniczeń przestrzennych i, przynajmniej w przypadku interakcji jednokierunkowych, czasowych. Wyobrażając sobie możliwości dla blended learningu, zacząłbym od obiecującego trendu tworzenia drugiego mózgu - cyfrowej i zintegrowanej osobistej biblioteki. Podobnie obiecująca jest możliwość stworzenia spersonalizowanych asystentów uczenia się napędzanych przez sztuczną inteligencję, służących jako doradcy i kuratorzy naszych podróży edukacyjnych, oferujących "mikro-learning" dostosowany do naszych wyzwań, celów, dostępności i preferencji. Dzięki Festiwalowi Szkoleń Online, inicjatywie wspieranej przez TsF, dopiero zaczynamy to badać. Na przykład, dzięki opracowaniu (psychometrycznie zweryfikowanego) urządzenia do oceny (postrzeganej) jakości sesji (dostępnego tutaj), zyskaliśmy potężne narzędzie do badania i porównywania poszczególnych sesji oraz odkryliśmy więcej podstawowych czynników wpływających na wartościowe doświadczenie edukacyjne - stan wyjściowy uczestników, umiejętności trenera, wnikliwość i użyteczność treści oraz poziom wymiany z innymi uczestnikami.

Podsumowując, największe wyzwania, które dostrzegam w tej dziedzinie to:

  • optymalizacja różnych formatów uczenia się online
  • informacja zwrotna pomiędzy "popytem" na potrzeby edukacyjne a "podażą" usług edukacyjnych, oraz
  • ustanowienie globalnego ekosystemu edukacyjnego łączącego społeczności (praktyki) zarządzające pokrewnymi dziedzinami, aby lepiej wspierać proces uczenia się i konsolidować zbiorowy wgląd, inteligencję i możliwości.

 


podziel się swoją historią

Czy zainspirowała cię ta historia? Daj nam znać w komentarzu i wygraj wyjątkowy prezent od EPALE!

W każdym miesiącu, od maja do listopada 2021, 5 losowo wybranych użytkowników spośród tych, którzy skomentują opublikowane opowiadaniaotrzyma upominek. Wpisy muszą być merytoryczne i związane z tematem. 

Login (7)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej