Przejdź do treści
Blog
Blog

Jak zmniejszyć wpływ szkolenia na... środowisko?

Ślad węglowy szkoleń został omówiony na 5. spotkaniu trenerów Estonii. Uczestnicy stwierdzili, że ponieważ łatwo jest dotrzeć do grup docelowych w sektorze szkoleniowym, trzeba się zastanowić się, jak prowadzić ekologiczne szkolenia.

Autor: Veronika Tuul

           

Uważam, że dziś nie ma potrzeby przekonywać nikogo, że ochrona środowiska i zachowania proekologiczne mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Ponadto, na tegorocznej nieoficjalnej konferencji trenerów uznano, że ważne jest, aby analizując poziom świadomości ekologicznej dorosłych edukatorów skupić się na kwestiach ochrony środowiska. Tematem dyskusji była "Świadomość ekologiczna trenera i redukcja śladu węglowego szkolenia" ("Koolitaja keskkonnateadlikkus ja koolituse ökoloogilise jalajälje vähendamine"), a uczestniczyli w niej profesjonaliści z różnych sektorów edukacji dorosłych, co pozwoliło na szerokie podejście do tego zagadnienia. W trakcie intensywnej dyskusji zostały nakreślone główne tematy związane ze szkoleniami i ochroną środowiska. Z tą samą intensywnością uczestnicy proponowali możliwe rozwiązania dla przedstawionych problemów.

   

      

Każdy ma moc, by zmienić świat. Osobiste zaangażowanie każdego człowieka w działania bardziej przyjazne dla środowiska pomaga nam osiągnąć nasz cel - życie w czystszym i zdrowszym otoczeniu. Jednak osobiste podejmowanie decyzji wymaga wiedzy i możliwości realizacji, dlatego edukatorzy i praktycy mają wielką szansę być inicjatorami zmian. W tym kontekście, osoby zajmujące się edukacją dorosłych mają istotną przewagę nad innymi, ponieważ mają bezpośredni i osobisty kontakt z wieloma członkami społeczeństwa.

Wpływ szkoleń na środowisko

Wiele z naszych obecnych sposobów działania nie jest ani przyjaznych dla środowiska, ani generujących oszczędności. Robimy coś, ponieważ "zawsze tak było". Jednak odrobina refleksji, i głębsze przemyślenia mogą nam pomóc działać w sposób, który sprawia, że szkolenia mają mniejszy wpływ na środowisko i wypuszczają bardziej świadomych ekologicznie uczestników.

Podczas dyskusji zidentyfikowano kluczowe obszary, w których trener i organizator szkolenia mogliby dokonywać bardziej przyjaznych środowisku wyborów. Obszary te obejmują obiekty szkoleniowe, transport, gospodarkę odpadami, catering i wodę pitną, zakupy związane ze szkoleniami.

    

Wprowadzanie zmian

Podczas spotkania przygotowaliśmy z uczestnikami mapę problemów, która zawiera najważniejsze czynniki wpływające na środowisko podczas szkoleń, a także możliwe rozwiązania, które każdy mógł zaproponować:

   

   

        

I choć dyskusja potwierdziła, że nie zawsze mamy swobodę działania w sposób przyjazny dla środowiska, wszyscy możemy poprosić: uczestników, żeby przyjechali na miejsce szkolenia komunikacją miejską, o wodę z kranu do picia lub przyniesienie własnego bidonu z wodą. Możemy też zapytać, czy można obniżyć temperaturę w pomieszczeniu lub poprosić o niedrukowanie materiałów.

Tartu Nature House opracował przewodnik* do organizowania imprez ekologicznych. Zawiera on przegląd czynników środowiskowych związanych z organizacją imprez, wiele różnych przykładów, jak organizować imprezy ekologiczne, oraz listę kontrolną do ich organizacji.

Zrównoważone ekologicznie zachowanie wymaga zmiany nastawienia, dlatego też jest ściśle związane z codzienną pracą trenera. Edukatorzy osób dorosłych docierają do bardzo dużej grupy docelowej, a tym samym mają możliwość poszerzenia i uaktualnienia wiedzy wielu osób.

Chociaż kwestie środowiskowe są kluczowe, nie ma powodu do paniki, ponieważ duże zmiany zaczynają się od małych kroków, więc wszyscy możemy dziś zrobić coś, aby mieć zdrowsze i lepsze środowisko życia dla siebie i przyszłych pokoleń.

   

Obejrzyj poniższy film o dyskusji trenerów na temat tego, jak zmniejszyć wpływ szkoleń na środowisko (w języku estońskim):

  

   

5. spotkanie trenerów "Jakość treningu" ("Koolituse headus") i innych nagrań wideo można obejrzeć tutaj.

--

      

Veronika Tuul jest projektantką edukacyjną, trenerką i ambasadorką EPALE. Jako praktyk zainteresowana jest poszerzaniem możliwości nauki w oparciu o technologię poprzez szkolenia i rozwój zawodowy. Posiada kwalifikacje edukatora osób dorosłych.

Login (14)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej