Przejdź do treści
Blog
Blog

Jak muzea zmieniają swoje podejście do dorosłych odbiorców

Tradycyjnie w całej Europie głównymi grupami docelowymi muzeów były dzieci, jednakże w ostatnim czasie muzea zaczęły brać pod uwagę inną, bardziej złożoną i zróżnicowaną grupę: osoby dorosłe.

Museums adults EPALE

Tradycyjnie w całej Europie głównymi grupami docelowymi muzeów były dzieci, jednakże w ostatnim czasie muzea zaczęły brać pod uwagę inną, bardziej złożoną i zróżnicowaną grupę: osoby dorosłe.

Dzieci tradycyjnie były bardzo ważną grupą docelową muzeów ze względu na to, że oferta muzeum jest w dość prosty sposób powiązana z programami nauczania. Na początku każdego roku szkolnego prawie wszystkie muzea prezentują swoją ofertę edukacyjną kierowaną do klas na różnych poziomach nauczania i o różnych programach nauczania, podkreślając przy tym korzyści z uzupełnienia teoretycznych lekcji w klasie fizycznym „uczeniem się poprzez obiekty”.

Zasze tak było i zawsze tak będzie. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, planując i świadcząc usługi publiczne muzea zaczęły brać pod uwagę inną, bardziej złożoną i zróżnicowaną grupę: osoby dorosłe.

Jest wiele powodów takich zmian. Europejskie muzea znalazły się pod coraz większą presją ze strony instytucji finansujących i samych odwiedzających, aby pokazać społeczną wartość ich działalności. Tak więc, zwiększenie dostępu i poszerzenie grupy odbiorców stało się koniecznością. Muzea przestały być świątyniami konserwacji wystawiającymi eksponaty i zmieniły się w fora, centra dla społeczności lokalnej, odpowiadające na potrzeby i oczekiwania osób z nich korzystających. To przeniesie środka ciężkości z kolekcjonowania na odbiorców dokonało się już w niektórych krajach, w niektórych jeszcze nie całkiem, ale jasne jest, że muzeum nie jest już tylko przestrzenią dydaktyczną, ale również miejscem nieformalnego, indywidualnego uczenia się.

Samo pojęcie uczenia się uległo zmianie i zgodnie z definicją opracowaną przez UK Campaign for Learning, muzea są instytucjami, które mogą angażować ludzi, kreować doświadczenia i stymulować inspirujące interakcje.

Tak więc, przyglądając się temu, co wciąż jest określane mianem ‘działania edukacyjne muzeów’, ale powinno być raczej nazywane ‘publicznym zaangażowaniem’, możemy znaleźć bardzo ciekawe przykłady działań muzeów skierowanych do osób dorosłych. Mogą one polegać na oferowaniu możliwości bycia współkuratorem wystawy lub uczeniu się języka obcego, kiedy to muzeum umożliwia migrantom naukę posługiwania się językiem obcym oraz zapoznanie się z elementami kultury i historii kraju przyjmującego.

Oferując zajęcia począwszy od lekcji uczących rozumienia sztuki skierowanych do osób starszych z demencją i ich opiekunów, a skończywszy na kursach adresowanych do osób będących w niekorzystnym położeniu (długotrwale bezrobotni, osoby młode zagrożone wykluczeniem i/lub popełnieniem przestępstwa, osoby niepełnosprawne), muzea mogą zapewnić dostęp do dziedzictwa, zachęcić do ponownego podjęcia nauki i zwiększyć szansę na zatrudnienie.

Jedną z charakterystycznych cech wyżej wymienionych działań, jest to, że w celu ich realizacji muzea muszą tworzyć partnerstwa z innymi organizacjami (centra dla uchodźców, szkoły dla dorosłych, szpitale, więzienia, itd.), co przyczynia się do rozwoju ich funkcji społecznej i zwiększa ich wpływ na społeczności. Ponadto, tego typu inicjatywy przynoszą również inne rezultaty, które nie są związane tylko z uczeniem się i mogą dotyczyć zmiany wartości, postaw, zachowań, jakości życia, pewności siebie i – jak zadeklarowali uczestnicy – mogą również w niektórych przypadkach przyczynić się do „wydłużenia życia”.

Fundusze europejskie również przyczyniły się do zwiększenia możliwości muzeów w zakresie oferty skierowanej dla osób dorosłych. W 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Lifelong Museum Learning”, w ramach którego przeprowadzono ocenę potrzeb szkoleniowych edukatorów pracujących w muzeum, chcących pracować z osobami dorosłymi i w oparciu o wyniki zorganizowano kursy. Rezultatem projektu była również książka pt. „Lifelong learning in museums. A European Handbook” zawierająca praktyczne porady dla osób pracujących w muzeach oraz przykłady działań skierowanych do różnych grup dorosłych odbiorców.

Książka ta jest wciąż uważana za ważne źródło informacji i inspiracji. Została ona przetłumaczona na wiele języków. Od tamtego czasu zrealizowano również inne projekty finansowane ze środków UE, skupiające się na wolontariuszach, migrantach, młodych osobach dorosłych. Kulminacją tych działań było stworzenie sieci LEM – The Learning Museum (2010-2013) finansowanej w ramach program Grundtvig, która skupiła 88 muzeów i organizacji związanych z muzeami, zaangażowanych w uczenie się dorosłych i uczenie się przez całe życie.

Pod koniec projektu, spuścizna po nim została przejęta przez NEMO - Network of European Organisations, w ramach którego powstała Grupa Robocza. Działania grupy obejmują prowadzenie dalszych badań i wizyty studyjne. Stała się ona forum debat i miejscem uczenia się oraz wymiany praktyk związanych z angażowaniem dorosłych przez muzea.

NEMO współpracuje z 20 innymi międzynarodowymi sieciami w obszarze kultury:

ARRE - Association of European Royal ResidencesCAE - Culture Action EuropeECHO - European Concert Hall OrganisationEMC - European Music CouncilELIA - European League of Institutes of the ArtsETC - European Theatre ConventionEMCY - European Union of Music Competitions for YouthEurozineRes ArtisOTM - On the MoveECA-EC - European Choral Association - Europa CantatENCC - European Network of Cultural CentresIMC - International Music CouncilIETM - International network for contemporary performing artsTEH - Trans Europe HallesRANN - Réseau Art Nouveau NetworkFACE - Fresh Arts Coalition EuropeNEMO - The Network of European Museum OrganisationsTriangle NetworkRESEO - European Network for Opera, Music and Dance Education

 

Margherita Sani pracuje w Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna i jest członkiem sieci NEMO (Network of European Museum Organisations).

Login (2)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej