Blog
Blog

Wyniki ankiety EPALE: na jakim etapie jesteśmy?

Społeczność EPALE wzięła udział w ankiecie, która została przeprowadzona na początku tego roku.      

Jesteśmy wdzięczni za tak liczny udział i wartościowe sugestie: odpowiedzi udzieliło 990 uczestników!  

EPALE Survey results, where are we at?.

       

Społeczność EPALE wzięła udział w ankiecie, która została przeprowadzona na początku tego roku.      

Jesteśmy wdzięczni za tak liczny udział i wartościowe sugestie: odpowiedzi udzieliło 990 uczestników!  

W badaniu przeanalizowano pięć głównych obszarów:

  • Dane demograficzne użytkowników (zawód i kraj pochodzenia)
  • Świadomość i zaangażowanie użytkowników (sposoby pozyskiwania informacji o stronie, częstotliwość korzystania, świadomość i docenianie najnowszych treści)
  • Motywacja i potrzeby użytkowników (powody, dla których odwiedzają EPALE, zadowolenie z funkcjonalności strony, konieczne ulepszenia)
  • Doświadczenia użytkownika (trafność tematów, interakcja ze społecznością, znajomość i użyteczność funkcjonalności strony internetowej)
  • Dostępność do treści w różnych językach.

               

Jakie są główne wnioski z badania?

Wydarzenia to najpopularniejszy sposób, w jaki respondenci badani dowiadują się o platformie (29%). Drugą najpopularniejszą drogą były media społecznościowe (24%).

How users found out about EPALE.

81% użytkowników EPALE biorących udział w badaniu korzysta z platformy co najmniej raz w miesiącu.

W 2020 roku od 60% do 75% użytkowników dowiedziało się o nowych inicjatywach (liczby wahały się w zależności od konkretnego wydarzenia). Inicjatywy cykliczne, całoroczne, takie, jak wywiady EPALE (75%), pakiety materiałów (70%) i Historie EPALE (70%) były tymi, które dotarły do największej liczby respondentów. 93%-96% respondentów oceniło różne inicjatywy jako przydatne lub bardzo przydatne.

Trzy główne powody, dla których respondenci odwiedzają stronę internetową, to: poszukiwanie praktycznych informacji związanych z ich pracą (53%), najnowsze wiadomości z sektora (45%) oraz informacje o wydarzeniach w branży (40%). Nieco ponad jedna trzecia stwierdziła, że korzysta ze strony głównie w celu uzyskania dostępu do dokumentów dotyczących polityki UE (38%, 327) i możliwości nawiązania kontaktów (35%, 294). Nieco niższy odsetek użytkowników stwierdził, że odwiedza stronę w celu poszukiwania partnerów do projektów (32%, 269), uzyskania dostępu do krajowych dokumentów strategicznych (31%, 261) oraz wymiany pomysłów i treści z innymi osobami korzystającymi z platformy (30%, 250).

Z badania wynika również, że użytkownicy EPALE są bardzo zadowoleni z różnych funkcji platformy.

Co zachęciłoby użytkowników do częstszego korzystania z EPALE?

  • Więcej informacji w ich języku (38%)
  • Łatwiejsza nawigacja po stronie internetowej (36%)
  • Ulepszona funkcja wyszukiwania (32%)
  • Wsparcie i tutoriale dotyczące zamieszczania treści i korzystania z serwisu (30%)

Podsumowując, zdecydowana większość (97%) użytkowników EPALE biorących udział w badaniu uznała, że tematy poruszane na platformie są aktualne i odpowiednie. Łącznie 52% użytkowników EPALE, którzy wzięli udział w ankiecie, zgłosiło, że kontaktowało się z innymi członkami społeczności EPALE poprzez dyskusje online, grupy dyskusyjne, społeczności praktyków, komentowanie postów na blogach, poszukiwanie i/ lub znajdowanie partnerów do projektów.

Które funkcje są najbardziej popularne wśród uczestników? Znajdowanie istotnych treści, takich jak posty na blogach, artykuły informacyjne, zasoby i wydarzenia (94%) oraz znajdowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, takich jak kursy, MOOCs i OERs (64%).

W związku z planowanym uruchomieniem nowej odsłony strony internetowej EPALE, chcieliśmy również zbadać jej aktualną funkcjonalność. Które z obecnych rozwiązań są łatwiejsze w użyciu? Oprócz logowania się na stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do wszystkich opcji (82%),  udziału w dyskusji online (79%)... po raz kolejny jest to znalezienie odpowiednich treści (76%).

Odnotowano wysoki poziom zadowolenia z ilości (84%) i jakości (91%) treści w różnych wersjach językowych EPALE.                 

                 

Kim są uczestnicy?

Duża część (65%) użytkowników EPALE biorących udział w badaniu to pracownicy sektora edukacji dorosłych (edukatorzy, nauczyciele, trenerzy itp.), partnerzy projektowi oraz pracownicy akademiccy, studenci i badacze. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym zawodom.

EPALE Users by professional role.

       

Co najbardziej podoba się użytkownikom?

Użytkownicy EPALE wydają się być w dużej mierze zadowoleni z różnych funkcji platformy. W szczególności::

88% (843) użytkowników biorących udział w badaniu oceniło jakość dostarczanych informacji jako "dobrą". Około 4/5 respondentów dobrze oceniło szybkość działania strony, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.  Również elementy multimedialne i układ strony internetowej zostały ocenione jako "dobre", co oznacza tendencję zwyżkową.

Znalezienie informacji odpowiadających ich potrzebom nadal stanowi dla wielu osób istotny aspekt opinii. Cieszymy się, że planowana na najbliższe tygodnie migracja witryny na Drupal 8 będzie charakteryzować się ogólną reorganizacją treści i ulepszoną funkcjonalnością wyszukiwania. 

Rating of EPALE features.

                                

Poziom zadowolenia z ilości i jakości treści na EPALE był ogólnie wysoki. Ankieta była dla nas cennym narzędziem, które pozwoliło zebrać rady i opinie.

Kontynuujmy wspólny rozwój i promujmy edukację dorosłych!

Jeśli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowym wynikami badania, zapraszamy do pobrania raportu.


  

W jaki sposób prowadzić użyteczną ewaluację? Jakie metody i narzędzia stosować?

Jak pracować z wynikami ewaluacji? Potrzebujesz inspiracji?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

     

Login (18)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej