Przejdź do treści
Blog
Blog

Podsumowanie EPALE: Listopad miesiącem kształcenia dorosłych w rozwoju kariery

Koordynator tematyczny EPALE, Markus Palmen, odnosi się do niektórych materiałów opublikowanych na platformie EPALE w listopadzie

Career development and adult learning

Koordynator tematyczny EPALE, Markus Palmen, odnosi się do niektórych materiałów opublikowanych na platformie EPALE w listopadzie

Jak rozumieć koncepcję rozwoju kariery? Człowiek sukcesu zapewniający sobie kolejny awans w pracy? Pracownik stający w obliczu zmiany kariery zawodowej, ponieważ jego stare stanowisko jest likwidowane?

W dzisiejszym świecie rozwój kariery oznacza jedno i drugie, a uczenie się przez całe życie odgrywa tu kluczową rolę.

Artykuł koordynatora tematycznego Simona Broeka pt. Refleksje na temat kształcenia dorosłych i rozwoju kariery przedstawia ogólnych przegląd tego tematu. Broek twierdzi, że kształcenie dorosłych zorientowane na rozwój kariery jest wysoce nierówne, ponieważ możliwości uczenia się dostępne dla większości są inne niż w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Możliwym rozwiązaniem tego problemu nierówności jest sprawienie, by uczenie się było bardziej wszechobecne w miejscu pracy – stając się częścią „DNA” miejsca pracy.

Czy zamawialiście kiedyś pizzę dostarczaną na rowerze albo korzystaliście z aplikacji taksówkowej Uber? Jeśli tak, to staliście się częścią „gospodarki na żądanie”, w której usługi online łączą dostawców różnych usług z kupującymi. Ale w jaki sposób edukacja i walidacja wpisują się w powstającą gospodarkę na żądanie, pyta koordynator tematyczny Andrew McCoshan w swoim artykule pt. Pizze, taksówki i edukacja dorosłych. Odpowiedzią może być przenoszenie treści edukacyjnych na te same platformy cyfrowe, z których korzysta gospodarka na żądanie.

Koordynatorka tematyczna Gina Ebner odwiedziła na początku listopada Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (EVSW) w Wiedniu. Zastanawiała się, czy rozróżnienie pomiędzy ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym (CVET) a ogólną edukacją dorosłych nie polega tylko na różnicy semantycznej. W swoim artykule Ja mówię „edukacja dorosłych”, ty mówisz „CVET” – może skończmy z tym?

pyta, czy można połączyć CVET z ogólną edukacją dorosłych, i ewentualnie jakim kosztem. Czy liberalna edukacja dorosłych w tradycji „uniwersytetu ludowego” ucierpiałaby na tym?

Podkast EPALE poświęcony tematowi miesiąca omawia zarówno promowanie kultury uczenia się w miejscu pracy, jak i znaczenie docierania do osób o niskich kwalifikacjach. Podcast zapoczątkował internetową dyskusję, która odbyła się pod koniec miesiąca. Zachęcamy do przeczytania artykułu Davida Mallowsa o najciekawszych wypowiedziach w dyskusji.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w internetowej debacie na temat sposobu, w jaki fundusze UE mogą pomóc państwom członkowskim w budowaniu sektora kształcenia dorosłych w perspektywie długofalowej. Jest to część serii dyskusji politycznych zainicjowanych przez Komisję, która chce poznać opinie praktyków na temat potrzeb i oczekiwań w kontekście przyszłego kształcenia dorosłych. Do dyskusji można dołączyć tutaj.

Login (1)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej