Przejdź do treści
Blog
Blog

Podsumowanie EPALE: Tematem przewodnim czerwca byli dorośli uczący się z niepełnosprawnościami

Koordynatorka tematyczna EPALE, Gina Ebner, analizuje temat przewodni ubiegłego miesiąca.

W miesiącu czerwcu uwaga EPALE koncentrowała się na edukacji dorosłych oraz na osobach z niepełnosprawnościami. Zaowocowało to wieloma inspirującymi podejściami, ale także pokazało, ile jeszcze pozostaje do zrobienia na rzecz włączenia społecznego.

Metodologie zorientowane na uczącego się

W wielu nowych artykułach zaprezentowano doskonałe przykłady metodologii włączających. Josephine Finn, Saranne Magennis i Laura Burke z Uniwersytetu w Maynooth zaprezentowały na przykład Włączającą Inicjatywę Edukacyjną, jaka została podjęta na tej uczelni. W ramach inicjatywy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi mają możliwość udziału w zajęciach uniwersyteckich za pośrednictwem wielu ukierunkowanych na uczących się funkcjonalności, takich jak osoby wspomagające proces kształcenia czy podejście oparte na prawach. Ta inicjatywa nie tylko otwiera drogę przed niepełnosprawnymi uczącymi się, ale także zapewnia niezwykle pozytywne doświadczenia edukatorom, którzy zaczęli na nowo przemyśliwać swoje metodologie nauczania.

Kolejnym znakomitym, aczkolwiek zupełnie odmiennym, przykładem jest ten opisany przez dr Melanie Brown. Dr Brown poświęciła swój wpis nauczaniu kierowanemu, które łączy uczenie się z rehabilitacją medyczną neurologicznych zaburzeń ruchowych. W nauczaniu kierowanym uczący się nie są postrzegani jako pasywni pacjenci, lecz jako podmioty aktywnie kierujące swoim rozwojem. Nacisk w tym modelu jest kładziony na to jak ludzie się uczą bardziej niż czego się uczą. Zestaw ćwiczeń i świadome odzyskiwanie kontroli nad ciałem pomaga w poprawianiu plastyczności mózgu. (Tak przy okazji, mogę także stwierdzić na podstawie wykładu neurologa, wygłoszonego w ośrodku edukacyjnym w Niemczech, że jest to także niezwykle przydatne osobom starszym. Neuronauka dopiero niedawno odkryła, że cały czas następuje regeneracja synaps w naszym mózgu. Należy tylko szkolić nasz mózg – uczenie się języków zostało wskazane jako doskonała metoda utrzymywania mózgu w dobrej kondycji, a więc już wiecie co robić!).

Ramy

Toczyło się też wiele dyskusji na temat niezbędnych ram, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w edukacji dorosłych. Jo Honigmann, dyrektor generalna CPotential, przeanalizowała, w jaki sposób prawo chroni osoby uczące się z niepełnosprawnościami w Anglii. Podsumowanie najważniejszych przepisów dotyczących upośledzonych uczących się zrodziło pytanie o ich skuteczność. Stwierdziła, że: „Przepisy będą skuteczne tylko wtedy, kiedy zarówno osoba ucząca się, jak i podmiot prowadzący edukację będą je znać i rozumieć. Nawet jednak w takiej sytuacji, jeżeli są one ignorowane, to ciężar ich egzekwowania spoczywa głównie na poszczególnych osobach, co może być trudne i kosztowne”. Wniosek ten zabrzmi znajomo dla każdego, kto zajmuje się polityką – polityki i ramy prawne mogą być skuteczne, pod warunkiem że są wdrażane (i to prawidłowo!).

Podczas odbywającej sie na początku czerwca dyskusji online – stwierdziliśmy ogólny brak ram i niedostateczny poziom finansowania, chociaż istnieje na przykład europejska strategia w sprawie niepełnosprawności. Wiele podmiotów prowadzących edukację dysponuje niewystarczającym wyposażeniem do zaoferowania prawdziwie włączających ścieżek edukacyjnych i moglibyśmy też zrobić o wiele więcej pod względem kształcenia nauczycieli.

A zatem, czy wszystko wygląda fatalnie i przygnębiająco? Muszę przyznać, że bardzo zainspirowało mnie wiele zaprezentowanych przykładów. Pokazują edukację dorosłych w najlepszym świetle – ukierunkowaną na uczącego się, poszukującą najlepszych metodologii i sposobów wsparcia uczącego się, słowem edukacja dorosłych, taka jaka być powinna, zapewniająca korzyści każdemu.


Gina Ebner jest sekretarz generalną Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych (EAEA) a także koordynatorką tematyczną EPALE ds. wsparcia uczącego się.

Login (6)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej