Przejdź do treści
Blog
Blog

Temat EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W kontekście zmian demograficznych w całej Europie, osoby starsze stanowią dużą i rosnącą część populacji na naszym kontynencie.  Starsi obywatele muszą być w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym oraz być aktywni, niezależni i zdrowi w miarę starzenia się. To właśnie w tym kontekście przedstawiamy czwarty kwartalny temat roku 2020!

           

W kontekście zmian demograficznych w całej Europie, osoby starsze stanowią dużą i rosnącą część populacji na naszym kontynencie. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zapewnienie osobom starszym wysokiej jakości możliwości nauki oraz włączenie ich do strategii uczenia się przez całe życie i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Według publikacji WHO "Active Ageing: a Policy Framework" coraz dłuższe życie jest jednym z największych triumfów ludzkości, a także jednym z jej największych wyzwań. Starzenie się społeczeństwa na świecie będzie wiązało się z coraz większymi wymaganiami społecznymi i gospodarczymi dla wszystkich krajów. Kraje będą mogły sobie na to pozwolić, jeśli rządy, organizacje międzynarodowe i społeczeństwo obywatelskie wprowadzą w życie taką politykę i programy na rzecz aktywnego starzenia się, które poprawią zdrowie, uczestnictwo i bezpieczeństwo starszych obywateli - stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia.

Aby ułatwić integrację osób starszych w społeczeństwie, musimy wykorzystać możliwości, które w pełni rozwijają ich potencjał. Osoby starsze powinny mieć dostęp do zasobów edukacyjnych, kulturalnych i obywatelskich. Muszą być w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym oraz być aktywni, niezależni i zdrowi w miarę starzenia się.

Dlatego też, potrzeby osób starszych w zakresie uczenia się przez całe życie powinny być priorytetem dla instytucji edukacyjnych, które muszą opracować wysokiej jakości specjalne programy szkoleniowe.

Edukacja międzypokoleniowa może przyczynić się do spójności społecznej poprzez promowanie współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami. W ostatnich latach zaobserwowano wiele inicjatyw i praktyk międzypokoleniowych, a możliwość takiej współpracy jest coraz częściej uznawana za sposób na stworzenie integracyjnego, dynamicznego i w pełni demokratycznego społeczeństwa.

To właśnie w tym kontekście przedstawiamy czwarty kwartalny temat roku 2020:

Integracja społeczne starzejącej się populacji i edukacja międzypokoleniowa.

  • Czy pracujesz ze starszymi uczniami?
  • Z jakimi grupami docelowymi pracujesz?
  • Czy znasz polityki, strategie i inicjatywy, które są skierowane do starszych uczniów w Twoim kraju, regionie lub mieście?
  • Na kim się koncentrują?
  • Co Twoim zdaniem należy zrobić, aby dorośli, niezależnie od wieku, pozostali aktywnymi członkami społeczeństwa?

Podziel się swoim doświadczeniem z naszą społecznością! Możesz to zrobić publikując treści na naszym blogu, w aktualnościach, kalendarzu wydarzeń i bibliotece materiałów!

W dniu 28 października 2020 r. można dołączyć do naszej dyskusji online.

 

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej